14 Artykuły

Zasiłek rehabilitacyjny – komu jest przyznawany

Zasiłek rehabilitacyjnyW myśl art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ulga rehabilitacyjna dotyczy podatników będących osobami niepełnosprawnymi lub podatników, którzy posiadają na utrzymaniu takie osoby, w związku z wydatkowaniem środków na cele rehabilitacyjne oraz ułatwiające wykonywanie codziennych czynności życiowych. Czytaj dalej “Zasiłek rehabilitacyjny – komu jest przyznawany” »

Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjnyZasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, zatrudnionym na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, a także osobom odbywającym służbę zastępczą i duchownym. Czytaj dalej “Zasiłek opiekuńczy” »