Wczasy pod gruszą – czym są, komu przysługują?

ginasanders/bigstockphoto.com

„Wczasy pod gruszą” to inaczej dofinansowanie wypoczynku pracowników. Pochodzi ono z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Jednak nie wszyscy pracownicy mogą liczyć na takie dofinansowanie. Przede wszystkim w danym zakładzie pracy musi w ogóle funkcjonować ZFŚS. Obecnie jest on obowiązkowy dla zakładów budżetowych i jednostek samorządowych (bez względu na liczbę pracowników) oraz tych firm prywatnych, które zatrudniają co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (istnieją plany podwyższenia tego progu do 50 pracowników od 1 stycznia 2017 r. wtedy pracodawca zatrudniający między 20 a 49 osób będzie mógł utworzyć taki fundusz fakultatywnie). Zasady dofinansowania urlopu są określone w regulaminie funduszu.

W ramach prowadzenia funduszu pracodawca ma obowiązek przekazywać kwotę 1093,93 zł rocznie na każdego pełnoetatowego pracownika, a w przypadku osób zatrudnionych w szczególnych warunkach – 1458,57 zł. Może jednak przeznaczyć tę kwotę na różne cele i przedsięwzięcia, dlatego przyznanie dofinansowania do urlopu z ZFŚS nie jest obligatoryjne (nie możemy go zażądać od pracodawcy).

O wczasy pod gruszą możemy wystąpić przy okazji składania wniosku urlopowego. Składamy przy tym oświadczenie o naszej sytuacji osobistej i materialnej. Ważne jest też, że dofinansowanie nie zależy od tego, kiedy w ciągu roku weźmiemy urlop (o ile jego wymiar wynosi minimum 14 dni kalendarzowych) i czy nasz wypoczynek będzie zorganizowany. Nie wszyscy mogą liczyć na taką samą kwotę – zależy ona od sytuacji życiowej i materialnej pracowników. Osoby najmniej zarabiające mogą otrzymać najwięcej (wysokość dochodów podaje się we wniosku o dofinansowanie). Kwota do 380 zł jest wolna od podatku; odliczamy 18% od kwoty powyżej tego progu, czyli jeśli np. otrzymaliśmy 700 zł dofinansowania, obliczamy podatek 18% od 320 zł (700 – 380 = 320).

Alternatywą jest świadczenie urlopowe – może ono być przyznawane przez firmy, które nie stworzyły ZFŚS, ze środków własnych. Przysługuje ono również w przypadku urlopu trwającego minimum 14 dni kalendarzowych, ale tu już nie musimy składać wniosku. Jego wysokość również jest ustalana indywidualnie przez pracodawcę; maksymalnie wynosi tyle co wczasy pod gruszą – 1093,93 zł rocznie. Podatek oblicza się od pełnej kwoty świadczenia.

Kiedy możemy liczyć na przelew środków? Jeśli chodzi o wczasy pod gruszą, wszystko zależy od zapisu w regulaminie ZFŚS. Zwykle pieniądze trafiają na konta jeszcze przed planowanym urlopem, ale może się zdarzyć, że otrzymamy je już po zakończonym wypoczynku. Natomiast w przypadku świadczeń urlopowych regułą jest przelew jeszcze przed urlopem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>