Ubezpieczenie emrytalne jest opłacane w ramach składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne. Stanowi ono zabezpieczenie dla osób, które osiągną wiek emerytalny. Wszyscy, którzy wnoszą opłaty na ubezpieczenie

Czytaj dalej