Zasiłek pielęgnacyjnyZasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie, wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, osobom prowadzącym pozarolniczą działalność, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom wykonującym pracę nakładczą, zatrudnionym na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, a także osobom odbywającym służbę zastępczą i duchownym. Czytaj dalej “Zasiłek opiekuńczy” »