Zmiany w VAT w 2019 roku

jojojojo/bigstockphoto.com

Nowelizacja ustawy o podatku VAT, przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 12 marca 2019 roku, zakłada znaczne uszczelnienie systemu i ułatwienie weryfikacji podatników poprzez wprowadzenie białej listy podatników. Wchodzi w życie 1 września 2019 roku, z wyjątkiem ustaw, które będą obowiązywać z czasem ogłoszenia. Znajdują się w niej dwa największe projekty, zwiększające bezpieczeństwo i pewność obrotu gospodarczego, ale również niosące ze sobą pewne obowiązki i sankcje wobec czynnych podatników.

Nowy system sprawdzania podatników

Dzięki nowelizacji ustawy o podatku VAT powstanie system weryfikacji rzetelności podatników, nazwany białą listą. Ma na celu zastąpienie trzech obecnych wykazów (podatników zarejestrowanych, wykreślonych i przywróconych do rejestru) oraz ułatwienie wyszukiwania kontrahentów. Na białej liście będą udostępniane informacje o firmach zarejestrowanych jako płatnicy VAT. Według Ministerstwa spowoduje to zmniejszenie udziału w karuzelach VAT nieświadomych podatników. Dzięki wykazowi łatwo będzie można sprawdzić, czy firmy są zarejestrowane jako czynni podatnicy, którym firmom wygasła rejestracja VAT, a którym została przywrócona. Podatnicy korzystający z wykazu poprzez wprowadzenie numeru NIP lub fragmentu nazwy będą mieć możliwość sprawdzenia, która firma jest zarejestrowana. Udostępniona historia podatników dla celów VAT będzie sięgać 5 lat wstecz. Aktualizowany na bieżąco wykaz można znaleźć na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Projekt zakłada również udostępnianie na stronie informacji o rachunkach bankowych podatnika oraz rachunków w kasie kredytowo-oszczędnościowej. Przez ten zapis rozszerzono zakres informacji nieobjętych tajemnicą skarbową. Wykaz będzie bezpłatny i ogólnie dostępny, przez co ułatwi pracę podatnikom.

Koszty uzyskania przychodów – aktualizacja

Projekt nie przewiduje konsekwencji dla firmy, która przelała pieniądze na rachunek bankowy kontrahenta, który podał błędny lub nieaktualny numer rachunku. Nie będzie również możliwości wliczenia tej kwoty w koszty. W sytuacji, gdy podatnik przeleje część zapłaty na rachunki inne niż w wykazie, do kosztów może zaliczyć jedynie te, które zapłacił na sprawdzony rachunek bankowy. Projekt wprowadza również odpowiedzialność zbiorową, powodująca konsekwencje dla podatnika, płacącego na nieistniejący w wykazie rachunek kontrahenta, który nie odprowadzi od tej zapłaty podatku VAT. Odejściem od ww. zasady jest zgłoszenie w terminie do 3 dni tego faktu fiskusowi lub przelanie pieniędzy poprzez model split payment. Zmiany dotyczą jedynie przelewów większych niż 15 tys.

Powyższe konsekwencje będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 roku. Decydującą weryfikacją rachunku kontrahenta jest dzień zlecenia bankowi lub spółdzielczej kasie kredytowo-oszczędnościowej przelewu. Natomiast dzień uznania przelewu, bądź obciążenia rachunku nie spełnia warunków pozytywnej weryfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>