Zmiany w ustawie o akcyzie

Background Of Polish Banknotes And CoinsRok 2015 przyniesie szereg zmian w ustawie o akcyzie przygotowanych przez Ministerstwo Finansów. W sumie będzie ich 36, a w życie mają wejść 30 czerwca 2015 r.

Nowelizacją objęte zostaną między innymi przepisy w zakresie obowiązków administracyjnych, które mają doprowadzić do ich uproszczenia, ograniczenia lub całkowitego zniesienia. I tak Ministerstwo proponuje uproszczenia procedury związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Ponadto doprecyzowane zostaną obowiązujące już przepisy, w taki sposób, aby paragrafy ustawy o podatku akcyzowym były kompatybilne z zapisami innych ustaw, w tym w szczególności z ustawami o podatku dochodowym i przepisami księgowymi.

Zniesiony zostanie np. druk INF, będący informacją o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym. Ponadto również obowiązek powiadamiania właściwego urzędu o niepodjęciu lub niewykonywaniu działalności gospodarczej na podstawie zezwolenia akcyzowego, wymóg obecności celnika w trakcie niszczenia wina oraz piwa z zapłaconą akcyzą, które zostały zwrócone wskutek reklamacji.

Dodatkowo z akcyzy zwolnione zostaną pojazdy sanitarne przeznaczone dla ratownictwa medycznego, zmieni się więc ich klasyfikacja, ponieważ obecnie traktowane są one jak pojazdy osobowe, a w związku z tym ich zakup objęty jest podatkiem akcyzowym. Natomiast nałożenie akcyzy zostanie dokonane dla papierosów wytwarzanych przy użyciu maszyn do automatycznego nabijania. Zmianie ulegnie opodatkowanie cygar, które odtąd będzie dokonywane w zależności od ich wagi, nie od sztuki jak dotychczas.

Doprecyzowaniu ulegną także pojęcia dotyczące faktur, aby dostosować je do obowiązujących przepisów i definicji o podatku VAT. Odtąd w ustawie o akcyzie będzie widniał zapis, że przez fakturę rozumie się fakturę w ujęciu przepisów dotyczących podatku VAT, o ile zawiera dane nabywcy, jego adres, informacje o ilości oraz miarach nabywanych wyrobów akcyzowych. Jednocześnie ustawodawcy zaproponowali, by w zakresie wystawiania faktur zrezygnować z oznaczania ich jako oryginał lub kopia. Samo rozliczanie związane z podatkiem akcyzowym dokonywane będzie wyłącznie z jedną wyznaczoną izbą celną. Zmiana ta ma doprowadzić do skrócenia czasu obsługi podatników prywatnych oraz firm.

Ogół zmian związanych z akcyzą ma również związek z zapowiadanymi już modyfikacjami w funkcjonowaniu organów celnych, w tym szczególnie centralizacji wybranych procesów pomocniczych, i jest odpowiedzią na głosy przedsiębiorców żądających uproszczenia obrotu towarami objętymi podatkiem akcyzowym. W efekcie ma zostać utworzone jedno okienko rozliczeniowe, co znacznie przyspieszy procedury związane z rozliczaniem podatku akcyzowego. Zlikwidowane zostaną również różne rachunki bankowe, na które obecnie przedsiębiorcy zobowiązani są wpłacać należności, w zamian powstanie jeden rachunek, za który odpowiadać będzie tylko jednak izba.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>