Zmiany VAT od 2017 r.

jojojojo/bigstockphoto.com

Na początku 2017 roku, na mocy Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw zostaną wprowadzone istotne zmiany w przepisach podatkowych dotyczących VAT. Na czym będą polegały i kogo będą dotyczyły? Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie.

  1. Do kosztów uzyskania przychodu będzie można zaliczyć jedynie płatności zgodne z przepisami, które w przypadku kwot powyżej 15 tys. zł nakazują dokonywanie przelewów na rachunek.
  2. Stawki podatku VAT 8 i 23 procent będą obowiązywały jeszcze do końca 2018 r.
  3. Limit zwolnienia podmiotowego zostanie podwyższony z 150 tys. zł do 200 tys. zł.
  4. Możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT będzie dotyczyła tylko małych podatników VAT i tych, którzy dopiero rozpoczynają czynności podlegające opodatkowaniu.
  5. Deklaracje VAT i informacje podsumowujące będą musiały być składane w formie elektronicznej (przez podatników VAT UE, a od 2018 r. wszystkich).
  6. Katalog towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia (przeniesieniem obowiazku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę) zostanie rozszerzony o m.in. usługi budowlane, procesory czy metale szlachetne.
  7. Sankcje dla osób dopuszczających się oszustw podatkowych (np. wystawiania „pustych” faktur) zostaną zaostrzone – wprowadzona zostanie m.in. kara pozbawienia wolności.
  8. Podatnicy rejestrujący się jako płatnicy VAT, co do których istnieje ryzyko zaległości w uiszczaniu podatku, będą zobowiązani do wpłacania tzw. kaucji rejestracyjnej. Wysokość kaucji będzie zależała od stopnia ryzyka, który będzie określany m.in. na podstawie stopnia uregulowania zaległości przez podatnika, jego powiązania z podmiotami, które zalegają z płatnościami, rodzaju działalności, karalności i ewentualnych postępowań podatkowych lub kontrolnych toczących się wobec tego podatnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>