Zmiany dotyczące ubezpieczeń społecznych w 2017 r.

johan10/bigstockphoto.com

W 2017 wprowadzono kilka ważnych zmian dotyczących ubezpieczeń społecznych. Kilka kolejnych oczekuje na wprowadzenie. Poniżej przedstawiamy pokrótce, na czym polegają.

Pierwszą zmianą, która dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, jest podwyżka składek. Wynika to ze wzrostu prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które ma wynieść 4263,00 zł. Podstawą wyliczenia składek jest 60% tej kwoty, czyli 2557,80 zł. W związku z tym poszczególne składki wynoszą:

  • składka emerytalna 499,28 zł,
  • składka rentowa 204,62 zł,
  • składka chorobowa 62,67 zł,
  • składka wypadkowa 46,04 zł,
  • składka na Fundusz Pracy 62,67 zł.

Łącznie daje to ok. 1175 zł miesięcznie.

Druga istotna zmiana dotyczy przedawnienia należności z tytułu składek ZUS i roszczeń o zwrot nadpłat. Do tej pory obowiązywały dwa okresy przedawnienia – 5-letni i 10-letni. Obecnie jest to 5 lat. Oznacza to, że ZUS będzie miał mniej czasu na odzyskanie zaległych należności, ale przedsiębiorcy też będą mieli tyle samo czasu na odzyskanie zaległych nadpłat.

Najnowszą zmianą, która czeka przedsiębiorców, jest możliwość regulowania wszystkich wpłat jednym przelewem zamiast czterech. Dnia 7 lutego 2017 r. rząd przyjął projekt, który zakłada utworzenie indywidualnego rachunku dla każdego płatnika składek; numer rachunku ma być nadawany przez ZUS. Przy tym rozporządzenie do ustawy zakłada, że wpłaty na rachunek najpierw pokryją najstarsze niezapłacone składki, co dla wielu przedsiębiorców będzie oznaczało zaległości w składkach bieżących i brak możliwości przedawnienia najwcześniejszych zaległości. Do tej pory przedsiębiorcy mogli sami wybierać, na poczet której składki ma być zaliczona wpłata.

Kilka zmian dotyczy również rent i emerytur oraz świadczeń przedemerytalnych. Świadczenia dla emerytów i rencistów wzrastają o 0,73 procent, ale nie mniej niż 10 zł. Kwota minimalnej emerytury wynosi 1000 zł. Zmieniono także przepisy dotyczące potrąceń komorniczych z emerytur i rent – od tej pory 75 proc. kwoty najniższego świadczenia ma być od nich wolne. Od 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa o obniżeniu wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jeśli chodzi o świadczenia przedemerytalne, są do nich uprawnieni opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy po ich śmierci utracili prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>