Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach

Referendum w sprwie systemu podatkowego
fot. sqback/bigstockphoto.com

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach jest potrzebne m.in. podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny. Wymagają go już nie tylko banki, ale i firmy leasingowe czy niektóre sklepy przy okazji zakupów na raty. Jak więc można je uzyskać?

Wspomniane zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach potwierdza aktualną sytuację podatkową. Urząd wydaje taki dokument, ale na wniosek. Formularz dostępny jest w każdym urzędzie oraz w internecie. W piśmie musi się znaleźć żądanie, jakie informacje dokładnie mają być przez urząd potwierdzone w wydanym zaświadczeniu. Urząd może bowiem potwierdzić brak zaległości we wszystkich podatkach bądź podać informacje na ich temat. Jeśli w czasie weryfikacji pojawią się zaległości, urząd może odmówić wydania zaświadczenia.

Co ciekawe, można również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach w celu poznania sytuacji podatkowej danego przedsiębiorcy. Wcześniej trzeba jednak uzyskać jego zgodę na to. Musi mieć ona formę dokumentu pisemnego bądź elektronicznego. W praktyce urząd wydaje zaświadczenie na żądanie banków udzielających kredyty, wspólników spółek (cywilnej, partnerskiej, komandytowej, jawnej itd.), kontrahentów firmy, dzierżawców i użytkowników nieruchomości oraz małżonków czy członków rodzin. Stosownej zgody osoby zainteresowanej nie trzeba uzyskać np. w przypadku posiadania małżeńskiej wspólnoty majątkowej.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydają urzędy skarbowe, urzędy miast i gmin, urzędy marszałkowskie, urzędy dzielnicowe itd. To rodzaj podatku decyduje o tym, gdzie należy złożyć stosowny wniosek. W przypadku podatku VAT, CIT, PIT czy akcyzy wniosek składa się do właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania urzędu skarbowego. Przy podatku od nieruchomości urzędem właściwym jest urząd gminy bądź miasta, odpowiedni dla adresu danej nieruchomości.

Jak zatem uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach krok po kroku? Pierwszy etap to oczywiście złożenie wniosku w odpowiednim urzędzie. Warto przy tym pamiętać, że urząd taki dokument wydaje na podstawie posiadanej już  lub uzyskanej dokumentacji. Nie może tym samym żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej. Może mieć on formę wydruku potwierdzającego przelew elektroniczny. Potem urząd sprawdza wniosek pod względem formalnym  i merytorycznym. W przypadku jakichkolwiek braków wnioskodawca ma 7 dni na ich uzupełnienie czy poprawienie danych. Kolejnym krokiem jest wydanie samego zaświadczenia. Urząd może przesłać je drogą pocztową lub formą elektroniczną, w zależności od życzenia wnioskodawcy. Zaświadczenie można ponadto odebrać osobiście w urzędzie. Dokument jest ważny w chwili wydania.

Opłata skarbowa za wydanie wspomnianego zaświadczenia wynosi  na ogół 21 złotych. Koszt ten dotyczy jednak tylko jednego egzemplarza dokumentu. Opłata skarbowa nie obowiązuje w przypadku zaświadczeń wydawanych w sprawach alimentacyjnych, związanych z ubezpieczeniem społecznym, kuratelą czy przysposobieniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>