Zasiłek pogrzebowy po zmianie przepisów

Zasiłek pogrzebowy będzie mniejszyW związku z kryzysem i problemami budżetowymi rząd postanowił zmniejszyć od przyszłego roku wysokość zasiłku pogrzebowego i zmienić zasady jego przyznawania. Nowe przepisy wejdą w życie 1 marca 2011 roku. Obecnie zasiłek pogrzebowy, jaki dostaje rodzina zmarłego z ZUS- u wynosi 6395 złotych, co stanowi 200 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nowy zasiłek będzie wynosił 4 tysiące złotych.

Cięcia mają przynieść oszczędności rzędu kilkuset milionów, z czego najwięcej zostanie w kasie ZUS i KRUS, najmniej zyska na tym MON. Obecnie Polska ma najwyższy zasiłek pogrzebowy w całej Europie. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie lub osobom, które ponoszą koszty związane z pochówkiem bliskiego lub instytucjom, które pogrzeb organizują, kiedy zmarły nie posiadał rodziny. Zasiłek pogrzebowy w przypadku śmierci jest wypłacany, jeżeli:

  • zmarły był objęty ubezpieczeniem społecznym, czyli był pracujący lub zarejestrowany, jako bezrobotny w Urzędzie Pracy,
  • zmarły był emerytem lub rencistą, albo kiedy nie miał takich świadczeń jednak spełniał warunki do ich wypłacania,
  • zmarły w chwili śmierci był na zwolnieniu chorobowym lub zasiłku macierzyńskim,
  • zmarły był dzieckiem, rodzicem, małżonkiem, rodzeństwem małoletnim osób objętych ubezpieczeniem.

Aby otrzymać zasiłek w ZUS trzeba przedłożyć następujące dokumenty:

  • odpis aktu zgonu,
  • wypełniony formularz o wypłaceniu zasiłku,
  • dokumenty świadczące o poniesionych kosztach, czyli faktury i rachunki.

jesli chodzi o formalności w roku 2011 zmian nie będzie. Zmienią się natomiast zasady przyznawania zasiłków służbom mundurowym. Obecnie jest tak, że rodzina zmarłego policjanta lub innego mundurowego otrzymuje zasiłek w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia z dodatkami służbowymi tego funkcjonariusza, a nowe przepisy ograniczają tę sumę do 60%, jednak nie może być ona mniejsza niż 4 tysiące złotych. Jeśli umiera członek rodziny policjanta wymieniony w powyższych przepisach to obecnie wypłaca się dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia, po zmianie będzie wynosił 120% przeciętnego wynagrodzenia, ale nie mniej niż 4 tysiące. W przypadku np. pograniczników jest teraz czterokrotność najniższego uposażenia szeregowca z dodatkami, a będzie dwie i cztery dziesiąte. Po śmierci żołnierza rodzina dostaje teraz pięciokrotność najniższego uposażenia zawodowego żołnierza, a będzie trzykrotność. Za członka rodziny będzie 180% najniższego uposażenia, ale nie mniej niż 4 tys.

Comment ( 1 )

  1. / ReplyJacek
    Nie prawda .ZUS jest oszustem pierwszej wody.Moja matka regularnie otrzymywała emeryturę do ostatnich swoich dni życia .Gdy umarła ZUS nie chce wypłacić zasiłku pogrzebowego,bo znaleźli jakiś sobie wymyślony kruczek / oczywiście już po śmierci / ,ze wysyłana emerytura była wysyłana z innego oddziału niż była zameldowana.Nie wierzcie ZUS.Oni już zaczynają rżnąć ludzi swoimi przepisami przepisami żąeby wykiwać ich tak aby nie wypłacać zasiłku pogrzebowego .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>