WIBOR a WIRD

Do sejmu trafił rządowy projekt ustawy, którego głównym zadaniem jest wsparcie niełatwej sytuacji kredytobiorców, poprzez zastąpienie obecnego wskaźnika WIGOR jego nowym odpowiednikiem. Zmiana, na jaką muszą przygotować się banki ma zostać wprowadzona w życie w 2023 roku. Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej postanowił zastąpić dotychczasowy WIBOR indeksem WIRD, który stanie się alternatywnym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej obliczany w oparciu o faktyczne transakcje na rynkach finansowych. Instytucje bankowe będą miały zatem ograniczoną możliwość, aby wpływać na jego wielkość, co jest ogromną zaletą w porównaniu z WIBOR-em. Jednak czy WIRD rozwiąże wszystkie problemy pożyczkobiorców i sektora finansowego?

Różnice między WIBOR-em a WIRD-em

Warsaw Interbank Offer Rate, to dobrze, znany zwłaszcza kredytobiorcom wskaźnik WIBOR, który do niedawna oprócz marży, stanowił najbardziej istotną składową oprocentowania kredytów, a także części pożyczek, jakie banki udzielały na rynku usług finansowych. WIBOR od dłuższego czasu był uważany za wskaźnik nieobiektywny ze względu na fakt, iż opierał się na danych przekazywanych jedynie przez banki. Głównie z tego powodu Komisja Nadzoru Finansowego ogłosiła wybranie nowego wskaźnika – WIRD, który jest opracowywany zgodnie z transakcjami depozytowymi zawieranymi przez podmioty przekazujące dane zarówno z instytucjami finansowymi, jak i z sektora tzw. dużych przedsiębiorstw, co do tej pory nie miało miejsca. Jest to zatem pozytywny aspekt tej zmiany, bo nowa baza z informacjami, na podstawie których wyznaczany będzie wskaźnik WIRD, została poszerzona o dodatkowe informacje nieuwzględniane przy stawce WIBOR.

Oznacza to, że sektor bankowy w mniejszym stopniu wpłynie na wielkość wskaźnika, choć będzie on w dalszym ciągu bardzo istotny. Z tego właśnie powodu część specjalistów z branży finansowej zauważa mankamenty WIRD-u i fakt, że instytucje finansowe nadal mają wpływać na procedurę ustalania jego wielkości, a więc będą lobbować za ustalaniem wskaźnika na jak najwyższym pułapie. Podmioty, mając świadomość, że składowa część, którą wskazują, ma finalnie współtworzyć stawkę WIRD, a ta kształtować wysokość oprocentowania np. pożyczek udzielonych kredytobiorcy, będą dążyły, aby zmaksymalizować swoje zyski. To z kolei może skutkować sztucznym zawyżaniem stawki referencyjnej przez ww. podmioty.

Aktualnie wartość WIBOR i WIRD jest do siebie zbliżona – z danych GPW Benchamrk wynika, że dn. 1.09.2022 roku WIRD wynosił 6,50 proc., zaś WIBOR 3M – 7,14 proc., co daje różnicę 64 pkt. bazowych. Różnica nie wydaje się wielka, ale w przypadku większych kredytów np. hipotecznych, może zmniejszyć miesięczną ratę nawet o ok. 300 zł. Warto jednak nadmienić, że jeśli dojdzie do zastąpienia indeksu WIBOR nowym wskaźnikiem, to i tak finalnie WIRD zostanie dostosowany do wielkości stawki WIBOR. Z tego powodu trudno dziś ocenić, czy WIRD sprosta pokładanym w nim oczekiwaniom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>