Uproszczony wniosek o odroczenie składek ZUS – jak go złożyć?

MattZ90/bigstockphoto.com

Do tej pory wniosek o przesunięcie składek ZUS był naprawdę szczegółowy i skomplikowany. Zniechęcało to przedsiębiorców, aby skorzystać z tego rozwiązania, nawet gdy wpadali w finansowe tarapaty. W związku z aktualną sytuacją, kiedy wielu właścicieli firm musi poradzić sobie z przerwą w dochodach, ZUS zdecydował się uprosić wniosek.

Możliwość odroczenia składek ZUS to odpowiedź na oczekiwania klientów oraz opinię Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele małych firm ma problemy z płynnością finansową i nie ma środków, aby terminowo opłacić składki ZUS.

Zawieszenie składek ZUS – koronawirus

W związku z tym przedsiębiorcy mają dwie możliwości związane z odroczeniem składek.

Mogą przesunąć o trzy miesiące termin uregulowania składek za luty, marzec i kwiecień 2020 roku albo zawiesić na trzy miesiące realizację umowy zawartej z ZUS. W tym drugim wariancie przedsiębiorcy nie płacą rat lub składek od marca do maja 2020 roku, a umowa będzie obowiązywała o trzy miesiące dłużej.

Warto wiedzieć, że jeśli sytuacja finansowa firmy nie poprawi się w tym okresie, to jej właściciel ma możliwość renegocjacji warunków umowy z ZUS-em.

Uproszczony wniosek o przesunięcie składek

Wcześniejsza wersja wniosku o odroczenie składek ZUS była naprawdę skomplikowana. Trzeba było między innymi uzupełnić informacje o własnym majątku prywatnym albo o przychodach z ostatnich trzech lat.

Aktualnie formularz jest naprawdę bardzo prosty, a ZUS wymaga, tylko aby podać w nim dane wnioskodawcy, zaznaczyć, która forma odroczenia składek nas interesuje oraz wypełnić krótkie uzasadnienie wniosku. Oznacza to, że musimy podać, jak epidemia koronawirusa wpłynęła na pogorszenie sytuacji finansowej firmy.

Wniosek możemy znaleźć na stronie internetowej ZUS-u. Aby go złożyć, nie trzeba oczywiście wychodzić z domu. Wystarczy go przesłać za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jest również możliwość wysłania wniosku pocztą. Jeśli ZUS rozpatrzy go pozytywnie, to prześle umowę do przedsiębiorcy – e-mailem albo listem. Umowę należy podpisać i odesłać skan lub wydruk tą samą drogą.

Ze względu na ryzyko epidemiczne ZUS rekomenduje, aby korespondencja była prowadzona elektronicznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>