Ulga na złe długi – na czym polega?

MattZ90/bigstockphoto.com

Ustawodawca chcąc chronić wierzycieli, którzy natknęli się na niewypłacalnego dłużnika, wprowadził tzw. ulgę na złe długi. Do końca ubiegłego roku można było z niej skorzystać jedynie w przypadku podatku obrotowego VAT. Od 1 stycznia 2020 r. z ulgą odetchnąć mogą także wierzyciele z podatków dochodowych – PIT oraz CIT. Jak działa to rozwiązanie?

Ulga w podatku dochodowym

Wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty w terminie 90 dni od daty wskazanej na rachunku lub w treści umowy, może zmniejszyć podstawę używaną do obliczenia podatku o wysokość niezapłaconej należności. Jest także uprawniony do zwiększenia straty o taką kwotę. Operacji tej dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok kalendarzowy, w którym upłynęło 90 dni od terminu zapłaty.

Jeżeli kwota, którą podatnik chce odliczyć, jest wyższa od podstawy opodatkowania, pozostałą część można rozliczyć w terminie 3 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym powstało uprawnienie do odliczenia.

Z kolei dłużnik stosuje mechanizm odwrotny. Wraz z upływem terminu staje się zobowiązany do zwiększenia podstawy obliczenia podatku albo zwiększenia wykazywanej straty o wartość niespłaconej wierzytelności. Podobnie jak wierzyciel, dokonuje tego w zeznaniu za rok kalendarzowy, w którym upływa 90-cio dniowy termin. Jeżeli jednak ureguluje zaległą należność najpóźniej w dniu złożenia zeznania, ominie go sankcja.

Złe długi a podatek VAT

W tym przypadku możliwość skorzystania z ulgi jest wyłączona, jeżeli transakcja jest dokonywana z podatnikami, którzy nie są czynnymi VAT-owcami lub są podatnikami zagranicznymi. Nie można z niej również skorzystać, gdy dłużnik znajduje się w likwidacji.

Po uprawdopodobnieniu nieściągalności wierzyciel może dokonać korekty podatku naliczonego w swojej fakturze. Kiedy nieściągalność uważa się za uprawdopodobnioną? Gdy zapłata nie następuje w terminie 90 dni od dnia wyznaczonego w umowie lub na fakturze.

Dłużnik zaś musi dokonać (także w terminie 90 dni od dnia niezapłacenia wierzytelności) korekty podatku wynikającego z niezapłaconej faktury). Wartość zobowiązania podatkowego jest obniżana o odpowiednią wartość.

Ustawodawca wprowadza jeszcze jeden warunek. Z ulgi na złe długi wierzyciel może skorzystać nie później, niż w terminie 2 lat od końca roku, w którym została wystawiona faktura. Ma to służyć zachowaniu pewności obrotu i zapobiec utrzymywaniu stanu niepewności przez nadmiernie długi czas.

Powyższe rozwiązania mają chronić przede wszystkim wierzycieli przed niewypłacalnymi dłużnikami. Nowelizacja, która zaoferowała taką możliwość również podatnikom podatku dochodowego spowodowała, że ochrona objęła znacznie szerszą rzeszę podmiotów, które nie chciały (lub nie musiały) wpisywać się do rejestru czynnych podatników VAT. Na ocenę skuteczności tych rozwiązań przyjdzie nam jeszcze zaczekać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>