Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie choroboweUbezpieczenie chorobowe jest jedynym z elementów ubezpieczenia społecznego. Jego głównym celem jest wsparcie oraz ochrona pracowników, którzy w wyniku choroby nie są zdolni do pracy. Ubezpieczenie chorobowe posiada formę pieniężną. Środki pochodzą ze składek (2,45%), które pobierane są od wynagrodzenia ubezpieczonego.  Składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza pracodawca.

Ubezpieczenie chorobowe daje możliwość starania się o świadczenia pieniężne w postaci różnych zasiłków w momencie niedyspozycji. Najważniejszy jest oczywiście zasiłek chorobowy, który zazwyczaj wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia (w kilku sytuacjach jest to 100 proc.). Niezdolny do pracy po upływie okresu wypłacania chorobowego może ubiegać się także o świadczenie rehabilitacyjne. Innym rodzajem zasiłku, który pozwala zrekompensować różnice w pensji, jest zasiłek wyrównawczy. Poza tym istnieje również zasiłek macierzyński i opiekuńczy.

Ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe w przypadku zatrudnionych na umowę o pracę, członków spółdzielni wytwórczych i kółek rolniczych oraz osób pełniących zastępcze rodzaje służby wojskowej. Natomiast dobrowolne ubezpieczenie chorobowe dotyczy pracowników nakładczych, pracujących na umowę-zlecenie lub agencyjną, duchownych, osób mających działalność poza sektorem rolniczym oraz więźniów pracujących w trakcie odbywania wyroku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>