„Twój e-PIT” – jak działa?

leszekglasner/bigstockphoto.com

Każdy, kto osiąga przychody, zobligowany jest do sporządzenia zeznania rocznego po zakończonym roku podatkowym. W związku z tym, że sporządzenie zeznania rocznego jest powszechnym obowiązkiem, Ministerstwo Finansów wprowadziło nową usługę „Twój e-PIT”. Dzięki niej deklaracji rocznej nie muszą już wypełniać podatnicy. Zrobią to za nas urzędnicy. Kto może skorzystać z usługi „Twój e-PIT” i na czym dokładnie polega?

Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podatników i realizuje strategię 3xP, czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków. Warto wspomnieć, że w roku ubiegłym do urzędów wpłynęło ok. 2/3 zeznań rocznych w formie elektronicznej. W tym roku ministerstwo chce jeszcze bardziej ułatwić rozliczenie się z fiskusem za sprawą usługi „Twój e-PIT”.  Dzięki niej obowiązek podatnika związany z rozliczeniem rocznym zostanie ograniczony do minimum, ponieważ na koncie podatnika w Portalu Podatkowym będzie znajdował się wypełniony przez urząd formularz zeznania rocznego.

Kto może skorzystać z usługi „Twój e-PIT”? Ministerstwo Finansów w tej kwestii wprowadziło podział na podatników składających zeznania roczne na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz przedsiębiorców rozliczających się na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-28. W 2019 roku z nowej usługi będą mogli skorzystać podatnicy, których dotyczy PIT-37 lub PIT-38, a osoby prowadzące działalność gospodarczą dopiero od 2020 roku.

Jeśli Krajowa Administracja Skarbowa, tzw. KAS, posiada dane kontaktowe podatnika, np. adres e-mail, nr telefonu, wówczas ten otrzyma informację o sporządzonym zeznaniu podatkowym dostępnym na Portalu Podatkowym. Po zalogowaniu w portalu podatnik może zweryfikować i zaakceptować bez wprowadzania zmian  wypełnioną przez urząd deklarację podatkową lub  ją zmodyfikować, wprowadzając np. inną OPP, na której rzecz chce przekazać 1% podatku. Po wysyłce do urzędu można także pobrać urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji – UPO.

Jeśli podatnik nie zaakceptuje wypełnionego zeznania, wówczas zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane z końcem okresu rozliczeniowego.

Do wypełnienia zeznania rocznego podatników urząd korzysta z danych zgromadzonych przez KAS oraz rejestrów instytucji zewnętrznych, czyli: informacji posiadanych od płatników oraz ubiegłorocznych zeznań podatkowych. W przyszłym roku, w przypadku II grupy podatników, urząd będzie wypełniał deklaracje na podstawie: informacji posiadanych od płatników, ubiegłorocznych zeznań podatkowych, informacji o wpłaconych przez podatnika zaliczkach na PIT oraz danych z rejestrów państwowych, np. KSI ZUS, PESEL itp.

W przypadku zeznań rocznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy muszą ręcznie wprowadzić informacje dotyczące uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w danym roku.

Usługa „Twój e-PIT” niesie za sobą wiele udogodnień dla podatników. Przede wszystkim urząd przygotowuje za podatnika zeznanie roczne. Po drugie podatnik może zweryfikować i dokonać zmian w przygotowanej deklaracji. Kolejna kwestia to łatwiejsze rozliczenie ulg – pobranie danych z systemów informacyjnych KAS i z innych rejestrów państwowych ma znieść obowiązek dostarczania do Urzędu Skarbowego dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi. Dodatkowo podatnik nie musi podpisywać zeznania – jeżeli zgadza się z deklaracją wypełnioną przez urząd i nie korzysta z ulg podatkowych i odliczeń. Co najistotniejsze, zeznanie roczne zawsze zostanie złożone w obowiązującym terminie.

Warto również dodać, że podatnicy, którzy nie chcą korzystać z usługi „Twój e-PIT”, mogą w dalszym ciągu korzystać z dotychczasowych kanałów składania deklaracji, a więc w formie papierowej lub elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>