Terminarz składania PIT-ów

excelWraz z początkiem roku przychodzi czas na rozliczenie podatków od dochodów uzyskanych w roku poprzednim. Składając roczne zeznania podatkowe należy na bieżąco śledzić zmiany w zasadach rozliczeń różnego rodzaju ulg podatkowych. W roku 2014 zmianie uległy ulgi na dzieci oraz ulga za internet.


Wybór właściwego formularza, na którym należy złożyć deklarację podatkową, zależny jest od rodzaju i sposobu uzyskiwania dochodu. Jeśli źródła, z których podatnik uzyskał przychód w 2013 r. nie zmieniły się w stosunku do roku 2012, złoży deklarację tego samego rodzaju co w roku poprzednim. W przypadku innych rodzajów przychodów niż rok temu, należy pamiętać o sprawdzeniu rodzaju oraz terminu złożenia deklaracji.
Ważną datą w rozliczeniach podatkowych jest:

  • 28 lutego – to ostateczny termin, w którym płatnicy składek ZUS (pracodawcy), są zobowiązani przekazać podatnikom (pracownikom) oraz Urzędowi Skarbowemu informację o uzyskanych przychodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Ta deklaracja składana jest na formularzu PIT 11. Jeżeli ostatni dzień lutego przypada w niedzielę, termin ten jest przesuwany na kolejny dzień roboczy.

Poza powyższą, dla poszczególnych rodzajów deklaracji określone są konkretne terminy przekazani ich przez płatnika:

  • deklaracja PIT 4R – do 31 stycznia 2014 r. (piątek), dotyczy pobranych zaliczek na podatek dochodowy,
  • deklaracja PIT 11 – do 18 lutego 2014 r. (piątek), dotyczy informacji o dochodach i zaliczkach pobranych na podatek dochodowy,
  • deklaracja PIT 8C – do 28 lutego 2014 r. (piątek), dotyczy informacji o wypłaconym stypendium, przychodach z innych źródeł i niektórych rodzajach dochodów z kapitałów pieniężnych,
  • deklaracja PIT 8 AR – do 31 stycznia 2014 r. (piątek), dotyczy pobranego i zapłaconego podatku ryczałtowego,
  • deklaracja PIT R – do 28 lutego 2014 r. (piątek), dotyczy wypłaconych podatnikowi kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Najważniejszym jednak terminem jest dzień 30 kwietnia, kiedy to mija ostateczny czas składania rocznych zeznań podatkowych. Dotyczy on zeznań: PIT 36, PIT 36L, PIT 37, PIT 38 i PIT 39. Przeoczenie tego terminu niesie za sobą konsekwencje w postaci sankcji karnej i możliwości utraty preferencji podatkowych przy rozliczeniu rocznym.

Jeśli wystąpi nadpłata podatku dochodowego, Urząd Skarbowy powinien dokonać jego zwrotu na rzecz podatnika najpóźniej w terminie 3 miesięcy od daty złożenia deklaracji w urzędzie. W przypadku dokonania korekty z urzędu, nadpłata nastąpi w terminie 3 miesięcy liczonym od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu. W przypadku skorygowania zeznania przez podatnika, termin trzymiesięczny liczony jest od dnia skorygowania deklaracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>