Stopy procentowe nie wzrosną

stopy procentowe

W środę 8 września 2021 odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej, na którym zapadła decyzja o pozostawieniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Za wnioskiem o ich podwyższenie głosowało trzech członków RPP, przeciw było siedmioro. Na konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński (który jest także przewodniczącym Rady) uspokajał, że obecna inflacja jest zjawiskiem przejściowym, wywołanym epidemią koronawirusa, zatem czynnikiem, na który NBP nie ma wpływu.

Przypomnijmy – inflacja w sierpniu 2021 sięgnęła 5,4% i była najwyższą od dwudziestu lat.  NBP definiuje cel inflacyjny na poziomie 2,5% rocznie, z dopuszczalnym odchyleniem o jeden punkt procentowy. Wskaźnik CPI (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, inaczej zwany inflacją) po raz ostatni mieścił się w celu inflacyjnym w maju 2019 roku.

Decyzja RPP oznacza, że główna, referencyjna stopa procentowa nadal wynosi 0,10 proc. Stopa referencyjna to nic innego jak wskaźnik oprocentowania wykorzystywany do obliczania wartości pomocy publicznej w formie m.in. pożyczki, odroczenia terminu płatności czy też rozłożenia spłaty zobowiązania na raty. Określa minimalną cenę, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Większość rynkowych analityków spodziewała się takiego scenariusza.

Ostatnio na zmiany stóp procentowych RPP zdecydowała się wiosną 2020 r.(kolejno w marcu, kwietniu i maju), obniżając je z 1,50 proc w pobliże zera, do najniższych wartości w historii. Motywem tych działań była – i jest nadal – walką z gospodarczymi skutkami pandemii koronawirusa. Efektem jest jednak m.in. niskie oprocentowanie lokat czy praktycznie brak atrakcyjnych ofert kont osobistych (banki rekompensują sobie niskie stopy procentowe prowizjami i opłatami). Z kolei kredyty, m.in. mieszkaniowe, będące dużymi i długoterminowymi zobowiązaniami, są w tej chwili nisko oprocentowane i dzięki temu łatwiej dostępne. Podwyżka stóp procentowych znacznie podniesie wysokość raty kredytobiorcom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>