Składki do ZUS-u – jednym przelewem

MattZ90/bigstockphoto.com

Od 2018 r. przedsiębiorcy mają regulować wszystkie składki przelewem na jeden rachunek zamiast trzech, a w niektórych przypadkach czterech. Umożliwia to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisana 19 maja br. przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Obecnie przedsiębiorcy muszą regulować należności przelewami z kont firmowych na oddzielne rachunki. Są to następujące składki: na ubezpieczenie społeczne (w tym emerytalna, rentowa, chorobowa i wypadkowa), na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przy tym rachunki są wspólne dla danego funduszu, więc w razie niekompletnych danych identyfikacyjnych trzeba wyjaśniać, od kogo pochodzi wpłata.

Po zmianie każdy płatnik otrzyma jeden indywidualny, przypisany do siebie numer rachunku. Numer ten będzie zarazem nowym identyfikatorem płatnika. Dzięki temu będzie od razu wiadomo, kto dokonał wpłaty, ale i kto zalega z płatnościami. Po otrzymaniu wpłaty rozdysponowanie środków na poszczególne fundusze będzie już należało do ZUS-u.

Od przyszłego roku ma nastąpić także kilka innych zmian. Wpłata ma być w pierwszej kolejności zaliczana na poczet najstarszych zaległości w składkach. Jeśli chodzi o zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, dokumenty papierowe oraz dokumenty elektroniczne samodzielnie wygenerowane przez przedsiębiorców mają być równe pod względem prawnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>