Składka wypadkowa – zmiany

Elnur/bigstockphoto.com

Od kwietnia 2018 nastąpiła zmiana w wysokości opłat z tytułu składki wypadkowej. Istotna zmiana dotyczy szczególnie podatników, którzy zgłaszają do 9 osób ubezpieczonych. Co ważniejsze, zapłacą oni mniej. W przypadku pozostałych płatników opłaty zmniejszą się lub zwiększą w zależności od rodzaju wykonywanej działalności. Zmiany najbardziej odczują przedsiębiorstwa o dużym poziomie zatrudnienia.

Niekorzystne zmiany odczują głównie przedsiębiorstwa z 4 grup działalności PKD. Jest to działalność związana z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami, działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, transport wodny oraz działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych.

W wyniku nowelizacji rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej nastąpiło zróżnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Co za tym idzie zmieniły się kategorie ryzyka wraz z odpowiadającymi im stopami procentowymi składki na ubezpieczenie wypadkowe dla połowy grup działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Kategorie te dla różnych grup są aktualizowane m.in. w oparciu o dane statystyczne GUS dotyczące wypadkowości w trzech ostatnich latach kalendarzowych.

W nowym okresie składkowym najwyższa stopa procentowa składki wynosi 3,33 proc., a najniższa 0,67 proc. Koszt składki wypadkowej jest w całości ponoszony przez pracodawcę i zależy od masy wynagrodzeń.

Ostateczna wysokość składki zawsze będzie zależna od grupy działalności, liczby zatrudnionych i zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego osób, ale także od czynników indywidualnych, którymi są m.in. liczba osób zatrudnionych w warunkach zagrażających, oraz od poziomu wypadkowości w danej firmie.

Stawki są różnicowane, aby zachęcać przedsiębiorstwa do przestrzegania zasad BHP i podejmowania działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników. Jeśli firma inwestuje w bezpieczeństwo, szkoli pracowników z zasad BHP, modernizuje linie technologiczne, automatyzuje procesy, to powoduje to spadek liczby wypadków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>