Senioralne czeki opieńkucze

Senioralne czeki opiekuńczeSenatorowie zgłosili projekt ustawy o niesamodzielności, który miałby wspierać osoby starsze. Zaproponowali czeki, które będą mogły być wykorzystane w zakładach opieki społecznej.

Tzw. senioralne, czyli czeki opiekuńcze w każdym miesiącu opiewałyby na sumę od 800 do 1200 zł. Suma dostosowywana byłaby do stopnia niepełnosprawności osoby starszej. Pieniądze przekazywane byłyby członkom rodziny osoby starszej, którzy sprawują nad nim opiekę. Czeki byłyby finansowym zabezpieczeniem pobytu w domu opieki społecznej lub czy innej placówce opiekuńczej.

Na podobne środki finansowe mogłyby liczyć także osoby opiekujące się starszymi, które zdecydowałyby się na to, rezygnując ze swojej pracy. Co więcej mogłyby one liczyć na tzw. „opiekę wytchnieniową”. W trakcie ich 2-4 tygodniowego odpoczynku, ich podopieczny miałby zagwarantowany bezpłatny pobyt w ośrodku.

Pomoc w tej formie przewidywana jest dla ok. miliona Polaków. Po 2030 roku mogłaby objąć nawet 2,5 mln osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>