Rejestracja umów o dzieło

Asystent podatnika w US
fot. pressmaster/bigstockphoto.com

Wraz z nowym rokiem wszedł w życie projekt zakładający konieczność rejestracji umów o dzieło. Dla płatników składek lub osób fizycznych, zawierających takie umowy, obowiązkowe będzie zgłoszenie ich do ZUSu. Pozwoli to oszacować ilość zawieranych umów cywilnoprawnych.

Dlaczego należy rejestrować umowy o dzieło?

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, które nakładają na płatnika i osoby fizyczne taki obowiązek, zostały wprowadzone artykułem 22 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Celem rejestracji umów o dzieło jest oszacowanie ilości zawieranych tego typu porozumień, a także ułatwić przyznawanie świadczeń pomocowych w ramach funduszy pomocowych i tarcz antykryzysowych.

Zgłaszanie umów ma również zapobiegać unikania płacenia składek. W efekcie niemożliwa będzie praca nosząca znamiona etatowej, bez opłacania ubezpieczenia.

Kiedy rejestracja umowy o dzieło jest konieczna?

Rejestracja umów o dzieło dotyczy płatników składek, a także osoby fizyczne, niezależnie od tego czy są płatnikami. Rejestracja umowy nie dotyczy natomiast podmiotów prawnych, które nie są płatnikami składek – w tym stowarzyszeń i fundacji.

Umowa o dzieło nie musi być zarejestrowana także jeżeli została zawarta pomiędzy pracodawcą a pracownikiem lub z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą, wykonującymi usługi, które zostały zlecone w ramach umowy. Obowiązek nie dotyczy również umów na wykonanie usług dla własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem.

Jak zarejestrować umowę o dzieło?

Projekt wszedł w życie 1 stycznia 2021 roku. Od tego dnia konieczna jest rejestracja umów o dzieło. Osoby zlecające dzieło oraz płatnicy mają na to 7 dni od zawarcia umowy. W celu rejestracji umowy należy wypełnić druk ZUS RUD oraz przekazać go w placówce lub przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Na jednym druku RUD zgłosić można jednego wykonawcę. W przypadku zawierania umów z większą ilością osób, umowy każdego z nich zarejestrować należy oddzielnie. Co więcej, na jednym druku możliwe jest zgłoszenie maksymalnie 10 umów z jednym wykonawcą.

Druk RUD zawiera dane zamawiającego i wykonawcy, a także informacje na temat zawartych umów – ich liczbę, daty zawarcia oraz wykonania dzieła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>