Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć składki zdrowotne za zeszły rok

Na obowiązującej od 1 lipca nowelizacji Polskiego Ładu zyskać ma nawet półtora miliona przedsiębiorców, którzy zgodnie z nowymi zasadami, teraz będą mogli odliczyć część nie tylko tegorocznych składek do ZUS, ale również tych za poprzednie lata.

Najnowsze zmiany zakładają, że przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej zamiast 17% teraz będą obciążeni 12-procentowym PIT-em, przy założeniu, że nie osiągną drugiego progu podatkowego. Z kolei osoby na liniowym PIT, ryczałcie i karcie podatkowej będą mogły korzystać z nowych ulg. Otóż pierwsi, mogą wliczyć składki zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu lub odliczyć od dochodu, ale do kwoty 8 700 zł. Przedsiębiorcy na karcie podatkowej odpisywać będą 19% składki zdrowotnej od podatku. Ryczałtowcy natomiast odliczają połowę od przychodu.

Bardzo szybko pojawiły się pytania, czy ulgą również zostaną objęte składki zdrowotne, np. za grudzień 2021 r. ale zapłacone na początku tego roku w styczniu, czy też odnośnie zaległych należności za wcześniejsze okresy, odprowadzonych dopiero w 2022 r.

Pierwotne stanowisko Ministra Finansów z połowy lipca mówiło, iż nie ma możliwości odliczania składek zdrowotnych z okresu sprzed 1 stycznia 2022 r. Tymczasem jednak opinia ta została podważona przez ekspertów, wskazujących w znowelizowanych przepisach na brak zapisów dotyczących jakichkolwiek wyłączeń. Otóż w nowelizacji, jak i jej uzasadnieniu mowa jest o odliczeniu składek zdrowotnych zapłaconych w roku podatkowym. Ustawa natomiast nie precyzuje czy muszą to być składki za dane miesiące bieżącego roku, czy też za rok ubiegły, ale opłacone z opóźnieniem dopiero w 2022 r. Stanowisko ekspertów zostało potwierdzone w wydanym przez samo Ministerstwo Finansów przewodniku „Zasady rozliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorców”, gdzie mowa jest o możliwości odliczania składek za grudzień i wcześniejsze miesiące w 2021 r., które zostały uregulowane w 2022 r. Ostatecznie resort potwierdził, iż przedsiębiorcy mają prawo odliczyć składki zdrowotne za zeszły rok, o ile będą one uregulowane w 2022 r. i tylko jeśli przedsiębiorca rozliczający się w danej formie odliczy składki zapłacone z tytułu opodatkowania właśnie w tej formie, innymi słowy tylko pod warunkiem kontynuowania tej samej formy opodatkowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>