Propozycja ulgi podatkowej dla studentów

Konfederacja Lewiatan proponuje wprowadzenie specjalnej ulgi podatkowej dla osób studiujących na uczelniach wyższych. Uważa, że „studenci powinni mieć prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania niektórych wydatków na studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych”.

Propozycja Konfederacji dotyczy wprowadzenia do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowych uprawnień dla studentów, mianowicie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych części wydatków, które ponoszą na opłacenie studiów stacjonarnych na uczelniach niepublicznych.

Jakub Gontarek, ekspert Konfederacji Lewiatan wskazuje, że inicjatywa objęłaby wydatki na pokrycie opłat za studia studentów stacjonarnych, finansujących swoje studia przynajmniej częściowo, a także ich dzieci do ukończenia 26 roku życia oraz małżonka. Ponadto Gontarek stwierdza, że obecnie studenci podejmujący naukę w trybie stacjonarnym na uczelniach niepublicznych są obciążone wydatkami za studia (zwykle spadają one na ich rodziny), gdyż nie są wspierani przez obecny system finansowania studiów. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że takie obciążenie ponoszą często osoby z mniejszych miejscowości, które płacą podatki przeznaczone m.in. na finansowanie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych – tymczasem wspomniani studenci z małych ośrodków nie mogą z takich uczelni korzystać.

Odliczeniu podlegałyby m. in. wydatki na czesne, opłaty rekrutacyjne, opłaty za potwierdzenia efektów uczenia się. Podlegałby mu wyłącznie te wydatki, które student faktycznie poniósł, które ponieśli jego rodzice (jeśli nie skończył jeszcze 26 lat), albo małżonek. Wyłączone z tej możliwości byłyby studia finansowane przez pracodawcę albo inny podmiot.

Aby możliwe było skorzystanie z ulgi, wydatki trzeba by udokumentować zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli za pomocą dokumentu księgowego. Ustawa miałby precyzyjnie wskazywać, jakie wydatki podlegałyby uldze, nie będzie więc możliwe odliczenie innych wydatków, np. związanych z powtarzaniem egzaminu.

Jakub Gontarek dodaje, że w sytuacji, gdyby wydatki poniesione na studia okazały się wyższe niż bieżące dochody studenta, a nie były odliczone od dochodu rodziców lub małżonka studenta,  student powinien mieć możliwość odliczenia ich od dochodu uzyskanego w ciągu 5 lat od ukończenia studiów. Jednak miałoby to dotyczyć osób, które ukończą studia, a później podejmą pracę w Polsce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>