Procedury podatkowe będą prostsze?

procedury podatkowe

Jak poinformował wiceminister finansów Artur Soboń, w ministerstwie obecnie procedowany jest obszerny projekt zmian w ordynacji podatkowej. Najnowszy szereg rozwiązań mających na celu uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, doprecyzowaniu przepisów oraz poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi ma być największą od lat nowelizacją tej ustawy.

Jak podkreślił Artur Soboń, projekt jest traktowany priorytetowo, a prace są już w fazie zaawansowanej, tak aby możliwie jak najszybciej wprowadzić go w życie. Ma on pomóc wszystkim podatnikom, a także przedsiębiorcom. Wiceminister zadeklarował, iż Ministerstwo Finansów na bieżąco śledzi i analizuje potrzeby dokonywania zmian legislacyjnych, a te najnowsze mają na celu uproszczenie rozliczeń podatkowych po stronie podatników.

Wiceminister podkreślił, że w przyszłości planowane jest jeszcze większe wykorzystanie najnowszych rozwiązań informatycznych, m.in. wprowadzenie obowiązkowego krajowego systemu elektronicznych faktur. Wszystkie te działania prowadzone są w celu zwiększenia możliwości analitycznych Krajowej Administracji Skarbowej, a co za tym idzie uszczelnienia systemu podatkowego. Automatyzacja części rozliczeń podatkowych ma także ułatwić pracę przedsiębiorstw.

Na jakie zmiany powinni przygotować się podatnicy?

Zgodnie z zapowiedzią prostsze sprawy będą mogły być załatwiane na wniosek podatnika w postępowaniu uproszczonym, które ma pozwolić na uzyskanie decyzji do 14 dni. Kolejną kwestią ma być możliwość umorzenia podatku przed terminem jego płatności, a nie jak dotychczas, kiedy na złożenie wniosku trzeba czekać do czasu powstania zaległości.

Pojawić ma się także możliwość zapłaty podatku za podatnika przez osoby spoza najbliższej rodziny do kwoty 5 tys. zł. Obecne przepisy pozwalają na zapłatę przez osobę trzecią na kwotę do 1 tys. zł. Ma to stworzyć szereg możliwości dokonania zapłaty podatków bez konieczności angażowania do tej czynności samego zainteresowanego.

Planowane są istotne zmiany w kwestii nadpłat. Obecnie wraz z korektą deklaracji podatnik powinien złożyć stosowny wniosek o stwierdzenie nadpłaty. Według nowych przepisów nie będzie on musiał już tego robić w przypadku gdy nadpłata wynika z korekty deklaracji. Ma to ułatwić i przyspieszyć odzyskanie przez podatnika pieniędzy.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej ma dotyczyć również korygowania deklaracji. Otóż cały tryb korygowania deklaracji z urzędu przez organ podatkowy w ramach czynności sprawdzającej ma zostać uproszczony. Nowością ma być brak konieczności doręczenia podatnikowi uwierzytelnionej kopii deklaracji skorygowanej przez organ podatkowy. Utrzymany zostanie jedynie obowiązek doręczenia informacji o zmianach wynikających z korekty, z pouczeniem o prawie wniesienia sprzeciwu.

Ponadto naczelnicy urzędów skarbowych mają zostać pozbawieni prawa do kontroli podatkowej na rzecz rozszerzenia uprawnień organu podatkowego w ramach czynności sprawdzających. Tłumaczy się to koniecznością wzmocnienia i usprawnienia działań związanych z czynnościami sprawdzającymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>