Polacy decydują, gdzie będą odkładać na emeryturę

ZUS oczami klientówZgodnie z nową ustawą z 1 lutego 2014 roku 51% oszczędności zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych zostanie przekazane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość przeniesionych aktywów osoby ubezpieczonej w OFE zostanie zapisana na osobistym subkoncie w ZUS. Zgodnie z przepisami ustawy składka do OFE przekazywana będzie do końca czerwca 2014 r. na starych zasadach, a od lipca na nowych.

Do kiedy trzeba zdecydować?

Członkowie OFE mają cztery miesiące, od 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r., na podjęcie decyzji i złożenie deklaracji o pozostaniu w OFE. Potem taka możliwość pojawi się ponownie za dwa lata w 2016 roku, a następnie będzie występować co cztery lata w czasie tzw. okienek transferowych i wówczas będzie możliwe przejście zarówno z OFE do ZUS, jak i z ZUS do OFE.

Jakie środki trafią na emeryturę?

Deklarację składają osoby pracujące, a dotyczy ona przyszłych składek. To, co do tej pory zostało zgromadzone w OFE, pozostanie tam do emerytury, środki te nie będą przenoszone do ZUS. W przypadku pozostania w Funduszu, będzie odprowadzane 2,92 procent podstawy wymiaru składki na przyszłą emeryturę, a 4,38 procent podstawy będzie trafiało na subkonto w ZUS-ie. Natomiast jeśli zdecydujemy się na pozostanie w ZUS-ie na subkonto odprowadzane będzie 7,3 procent podstawy wymiaru składki emerytalnej.

Jak złożyć oświadczenie?

Należy zwrócić uwagę, że Ustawa ta wprowadza domyślność w ZUS. Oznacza to, że osoby, które nie zadeklarują pozostania w OFE, trafią do ZUS. Dlatego wszyscy chcący trafić do OFE zobowiązani są do wypełnienia specjalnego oświadczenia. Formularz „Oświadczenia” dostępny jest w placówkach ZUS-u i na stronach internetowych Zakładu, a także na stronach Ministerstwa Finansów, Resortu Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Podpisany druk można złożyć bezpośrednio w każdej terenowej jednostce ZUS (wrzucając do urzędomatu), przesłać listem poleconym, można także wysłać elektronicznie korzystając z Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Osoby zainteresowane przekazywaniem całej składki emerytalnej do ZUS nie muszą wypełniać deklaracji. Nie dotyczy to również osób, którym pozostało 10 lub mniej lat do przejścia na emeryturę (ich składki będą w całości trafiały na konta ZUS).

Osoby rozpoczynające pracę będą mogły nie czekając na okienka transferowe zdecydować, czy chcą, aby część ich składki emerytalnej była przekazywana do OFE. W przypadku braku umowy z OFE w okresie pierwszych 4 miesięcy zatrudnienia, składki emerytalne będą przekazywane w całości do ZUS. Dopiero w trakcie najbliższego „okienka transferowego” będzie można zmienić decyzję o przekazywaniu składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>