Podatek od sprzedaży detalicznej

Andrey Popov/bigstockphoto.com

Minister Finansów 23 maja złożył na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów kolejny już projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument jest efektem prac prowadzonych od lutego 2016 r., między innymi konsultacji społecznych, w trakcie których zapoznano się z opiniami i postulatami zgłoszonymi przez przedsiębiorców oraz zrzeszające ich organizacje.

Zgodnie z projektem opodatkowany zostanie przychód uzyskiwany ze sprzedaży detalicznej, czyli dokonywanej z udziałem osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, tj, konsumentów, ale także rolników zryczałtowanych. Przychód uzyskany z takiej sprzedaży nie będzie obejmował należnego VAT-u, a w podstawie opodatkowania nie zostanie uwzględniona sprzedaż na rzecz firm. Na tym etapie projekt przepisów nie przewiduje opodatkowania zakupów dokonywanych przez Internet.

Płatnikami podatku od sprzedaży detalicznej będą sprzedawcy detaliczni zbywający towary. Z obowiązku zapłaty podatku zostanie wyłączona sprzedaż:

  • węgla kamiennego i innych paliw stałych,
  • olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych,
  • pozostałych węglowodorów gazowych używanych do celów opałowych,
  • towarów sprzedawanych w ramach świadczenia usług gastronomicznych,
  • gazu ziemnego dostarczanego konsumentom za pomocą sieci dystrybucyjnych,
  • wody dostarczanej konsumentom za pośrednictwem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych,
  • leków, środków spożywczych o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym, wyrobów medycznych refundowanych częściowo lub w całości.

Nowelizacja przewiduje kwotę wolną od podatku, która miałaby wynosić 17 milionów złotych miesięcznie. Za podstawę opodatkowania uznawać się będzie osiągniętą w danym miesiącu nadwyżkę przychodu ze sprzedaży na rzecz konsumentów ponad wskazaną kwotę.
Projekt zakłada również wprowadzenie skali progresywnej, która maiłaby obejmować 2 stawki i progi podatkowe:

  • 0,8% od przychodu pomiędzy kwotą od 17 milionów do 170 milionów złotych,
  • 1,4% od nadwyżki przychodu ponad kwotę 170 milionów złotych.

Podatek taki będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>