Po co opłacamy ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkoweUbezpieczenie wypadkowe chroni ubezpieczonego od skutków nieszczęśliwych wypadków, czyli zdarzeń, które miały miejsce bez woli człowieka, a ich bezpośrednią konsekwencją może być uszczerbek na zdrowiu lub utrata życia. Również zapadnięcie na chorobę zawodową, spowodowaną przez pewne czynniki związane z wykonywaną pracą (utrata głosu przez nauczyciela), jest podstawą do skorzystania z ubezpieczenia.

Posiadając ubezpieczenie wypadkowe można ubiegać się o różne świadczenie w sytuacji, kiedy ubezpieczony uległ wypadkowi i wyniku, czego nie jest zdolny do pracy. Do takich świadczeń zalicza się zasiłek chorobowy, rentę, odszkodowanie oraz dodatek pielęgnacyjny lub pokrycie kosztów leczenia.

Zawarcie umowy dotyczącej ubezpieczania wypadkowego wiąże z określeniem kwoty ubezpieczenia, co do każdego rodzaju wypadku. Wyróżnia się 3 podstawowe rodzaje tego ubezpieczenie. Po pierwsza na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, po drugie na wypadek inwalidztwa oraz na wypadek całkowitej niezdolności do pracy.

Na mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jedynie osoby posiadające ubezpieczenie emerytalne i rentowne objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym.  Taki rodzaj ubezpieczenia nie dotyczy:

  • osób bezrobotnych, które otrzymują zasiłek dla bezrobotnych,
  • posłów do Parlamentu Europejskiego,
  • żołnierzy niezawodowych,
  • kobiet i mężczyzn, przebywających na urlopie wychowawczym lub korzystających z zasiłku macierzyńskiego,
  • osób pracujących w oparciu o umowę agencyjną lub zlecenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>