PIT – podatek od dochodów osobistych

PIT - podatek dochodowyWszyscy wcześniej czy później będziemy musieli płacić podatki. Przyjrzyjmy się więc opodatkowaniu, które obejmuje największą część społeczeństwa – podatkowi PIT.

Za tym skrótem kryje się angielska nazwa – Personal Income Tax – którą należałoby przetłumaczyć jako Podatek Od Dochodów Osobistych. PIT jest podatkiem bezpośrednim (czyli takim, który jest bezpośrednio odprowadzany do Skarbu Państwa, nie zawarty np. w towarach), który obejmuje dochody uzyskane przez osoby fizyczne. Został on wprowadzony w Polsce na mocy ustawy z 1991 roku, która później była wielokrotnie nowelizowana.

Obecnie wynosi on (w zależności od progów podatkowych) 18 i 32%. Podatek ten nalicza się od sumy dochodów w danym roku podatkowym. Suma ta to wszystkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania. Oczywiście istnieją zwolnienia i ulgi podatkowe, lecz brak tu czasu na szczegółowe omawianie tego zagadnienia (wspomnijmy tylko o tzw. ilorazie małżeńskim czy możliwości wspólnego rozliczenia przez małżonków, co może prowadzić do obniżenia należnej do zapłacenia kwoty). Jeżeli nasz dochód nie przekroczy 3091 zł, to nie osiągnęliśmy nawet pierwszego progu podatkowego, a co za tym idzie jesteśmy zwolnieni z płacenia tego podatku.

Nazwą PIT określa się też specjalne druki wydawane przez państwo, na których składa się coroczne zeznanie podatkowe. Zeznanie to (czyli wyliczenie naszych wszelkich dochodów) należy składać w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia każdego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>