PIT-2 – zmiany

Ubiegłoroczne niejasności wynikające z wprowadzenia w życie założeń rządowego programu Polski Ład, zmusiły Ministerstwo Finansów do kompleksowej aktualizacji przepisów, które dotyczą m.in. druku PIT-2. Z tego względu wprowadzono nową wersję tego formularza i oznaczono go numerem 9. Odświeżony wzór PIT-2 będzie miał zastosowanie do dochodów, jakie polscy podatnicy uzyskają od 1 stycznia 2023 roku.

Co ważne, urzędowy formularz nie jest obowiązkowy, a pracodawca ma możliwość zaproponowania swoim pracownikom składanie tych samych wniosków oraz oświadczeń w innej formie, np. poprzez wykorzystywany w przedsiębiorstwie system kadrowo-płacowy. Jeśli jednak zatrudniony zadeklaruje chęć skorzystania z oficjalnego wzoru, pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia go właśnie w takiej formie.

Kluczowe zmiany w PIT-2

Najnowsza wersja PIT-2 znacząco różni się od tych, które było używane w latach poprzednich. W założeniu nie jest to już jednostronicowy formularz wykorzystywany jedynie w celu obliczania miesięcznych zaliczek na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, a trzystronicowy dokument z zebranymi oświadczeniami i wnioskami, jakie mogą rzutować na wysokość ww. zaliczek. Do tej pory PIT-2 składali pracownicy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę, ale od 2023 roku taką możliwość będą mieli również podatnicy wykonujący umowy zlecenie, umowy o dzieło oraz osoby pracujące na kontraktach menedżerskich lub będące członkami zarządu albo rad nadzorczych danej firmy.

Kolejną nowością jest prawo do złożenia PIT-2 nie tylko u pracodawcy, ale także u innych płatników, do których zaliczają się m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przepisy dopuszczają opcję, by dokument złożyć maksymalnie trzem podatnikom i adekwatnie podzielić między nimi kwotę zmniejszającą podatek. Oprócz powyższych zaktualizowany formularz PIT-2 zezwoli w przyszłym roku m.in. na: zgłoszenie chęci rozliczenia się wraz ze współmałżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko, wnioskowanie o zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, jeśli dojeżdżamy do pracy z innego miasta, rezygnację z ulgi dla młodych, czy z pracowniczych lub autorskich kosztów uzyskania przychodów.

Kto powinien zwrócić szczególną uwagę na nowy PIT-2?

Należy wspomnieć, że nowym formularzem PIT-2 nie muszą się przejmować pracownicy, u których w 2023 r. nie nastąpi zmiana względem 2022 r., tj. nadal będą zarobkować u tego samego pracodawcy i nie podejmą innego, dodatkowego zatrudnienia oraz nie przejdą na emeryturę, rentę itd. Jeśli jednak dana osoba osiąga dochody w wielu miejscach, to na niej ciąży odpowiedzialność, aby należycie poinformować płatników lub pracodawców, jaką część kwoty wolnej winni odliczyć od podatku. W razie popełnienia błędu i naliczania zbyt wysokiej kwoty to podatnik będzie zobligowany do zwrócenia Urzędowi Skarbowemu niedopłaty podatku wraz z ustawowymi odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>