Ostatnia szansa na wybór OFE

Woman putting money in piggy bankWprowadzona jeszcze w 2013 r. reforma dotycząca OFE (Otwartych Funduszy Emerytalnych) rozpoczęła istotne zmiany w gromadzeniu środków na przyszłe emerytury każdego podatnika. Tym samym, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. ubezpieczeni członkowie OFE, którzy chcą, aby ich składki emerytalne nadal były tam gromadzone, muszą w dniach 1 kwietnia do 31 lipca 2014 r. złożyć stosowne pisemne oświadczenie.

Odpowiednie wzory oświadczeń członków otwartych funduszy emerytalnych, dotyczących dalszego przekazywania składek do OFE wraz z informacją o zapoznaniu się z zasadami powszechnego systemu emerytalnego, zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2014 r. Formularze te są dostępne w formie papierowej we wszystkich Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, jak również do pobrania w formie elektronicznej na stronie ZUS: pue.zus.pl

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych w ZUS mogą:

  • złożyć oświadczenie dotyczące wyboru OFE czy ZUS w formie elektronicznej – jednak do wypełniony wniosek musi zostać opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, profilem PUE lub zaufanym ePUAP.
  • wypełnione oświadczenie można również wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZUS w formie papierowej.

Oświadczenia dotyczące dalszego gromadzenia środków pieniężnych na przyszłą emeryturę można składać również:

  1. w wersji papierowej w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS.
  2. wysłać pocztą do ZUS na adres: ul. Szamocka 3/5, 01-748 Warszawa.
  3. w urzędomacie, ale tylko w wybranych placówkach ZUS.

Decyzja o pozostawieniu składek w OFE czy całościowym przeniesieniu ich do ZUS nie jest ostateczna. Co cztery lata, licząc od 2016 roku, będzie dostępne okienko transferowe, które umożliwi zmianę decyzji podatnika. Wtedy we wskazanym terminie, przy pomocy odpowiedniego oświadczenia, będzie można zmienić decyzję dotyczącą jednostki gromadzącej środki na przyszłą emeryturę.

Poza tym po ustawowych zmianach zasad emerytalnych z dnia 6 grudnia 2013 r. został wprowadzony tzw. „suwak bezpieczeństwa”. Oznacza to, że w momencie uzyskania przez obywatela wieku niższego niż 10 lat od wieku emerytalnego, jego dotychczasowe składki gromadzone przez OFE, zostaną odgórnie przesunięte do ZUS. Ma to zabezpieczać przyszłe wypłaty emerytur przed nieprzewidzianymi wahnięciami na giełdzie lub całkowitym załamaniem się kursu waluty.

Należy pamiętać, że w przypadku niezłożenia wniosku o pozostawieniu przekazywania części składek do OFE do dnia 31 lipca 2014 roku, całość składek bieżących, począwszy od lipca 2014 będzie przekazywana na subkonto podatnika do ZUS. Natomiast dotychczas zgromadzone środki w OFE pozostaną w nim do momentu obowiązkowego przekazania ich do ZUS w ramach „suwaka bezpieczeństwa”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>