Najważniejsze zmiany w prawie celnym

Gustavo Frazao/bigstockphoto.com

Od 1 maja 2016 roku weszły w życie nowe przepisy i rozwiązania zmieniające dotychczasową rzeczywistość w handlu międzynarodowym . Od tego momentu Wspólnotowy Kodeks Celny z 12 października 1992 r. oraz Rozporządzenie Wykonawcze nr 2454/93 z 2 lipca 1993 r. nie mają już mocy prawnej. Zastąpił je bowiem Unijny Kodeks Celny i nowe przepisy wykonawcze. Wiąże się z nimi uszczelnienie systemu celnego w całej Unii Europejskiej, a tym samym – nowe warunki dla eksporterów i importerów.

Akty wprowadzone w 2015 roku – Rozporządzenia Komisji UE ustanawiające nowy unijny kodeks celny –  zapewniają prawidłowe wykonanie zapisów nowego Unijnego Kodeksu Celnego i właściwą implementację zawartych w nim przepisów przez kraje członkowskie.

Najważniejszymi zmianami w prawie celnym po wprowadzeniu nowego Kodeksu Celnego są:

 • zmiany procedur celnych,
 • zniesienie dotychczas obowiązującego podziału na przeznaczenia oraz procedury celne,
 • zmiana definicji eksportera,
 • nowe unormowania dotyczące zabezpieczenia generalnego, długu celnego oraz zasad użytkowania zabezpieczenia generalnego w obniżonej wartości,
 • rozszerzenie możliwości zastosowania sprostowania zgłoszenia celnego już po zwolnieniu towarów,
 • zmiany w udzielaniu informacji przez organy celne,
 • zmiany statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO (AEO to już nie certyfikat, lecz pozwolenie),
 • zmiany w przepisach proceduralnych (także: definicja decyzji, procedura jej wydania),
 • zlikwidowanie możliwości deklarowania przez przedsiębiorcę wartości celnej na podstawie sprzedaży, która miała miejsce przed ostatnią sprzedażą, by wprowadzić towary na terytorium UE,
 • wprowadzenie tzw. „samoobsługi celnej” (możliwość załatwienia pewnych formalności celnych przez samego przedsiębiorcę,
 • wprowadzenie instytucji odprawy scentralizowanej, pozwalającej na złożenie we właściwym dla danej osoby urzędzie celnym zgłoszenia celnego towarów, które później mają być przedstawione w innym urzędzie celnym.

Unijny Kodeks Celny ma zrewolucjonizować dotychczasowy porządek. Głównym założeniem nowych przepisów celnych w Polsce jest zmiana w funkcjonowaniu handlu, a także procedur w systemie elektronicznym. Od tej pory komunikacja między przedsiębiorcami a organami celnymi ma się odbywać wyłącznie za pomocą elektronicznych systemów. Warto zauważyć, iż nowy UKC przewiduje szereg ułatwień dla przedsiębiorców, którzy spełniają kryteria AEO. Korzyści dla nich ze strony UE mają być sporo większe niż przed majem 2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>