Kto ma prawo do zasiłku chorobowego

Zasiłek chorobowyUbezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe w przypadku pracowników i osób zatrudnionych w sektorze rolniczym. Natomiast dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obejmuje osoby pracuje na umowę-zlecenie albo innej umowie o świadczeniu usług, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (oprócz rolników).

Zgodnie z kodeksem pracy, każdy pracownik, będący na zwolnieniu chorobowym, ma prawo do wynagrodzenia (maksymalnie 33 dni w roku kalendarzowym). Pracownicy powyżej 50 roku życia takich dni mają tylko 14. Ilość tych dni oblicza się sumując wszystkie dni niezdolności do pracy danego pracownika. Prawo do zasiłku chorobowego, wypłacanego przez ZUS, maja tylko osoby, które zachorowały, gdy posiadały ubezpieczenie chorobowe.

Zasiłek chorobowy może wynosić od 80 do 100 proc. wysokości wynagrodzenia. Całość otrzymują tylko kobiety w ciąży oraz osoby, które uległy wypadkowi w trakcie drogi do pracy bądź szkoły.  Zaświadczenie lekarskie, będące podstawą do otrzymania urlopu chorobowego, należy dostarczyć pracodawcy najpóźniej 7 dni od otrzymania tego dokumentu.  Przekroczenie tego terminu wiąże się z obniżeniem zasiłku o 25 % (dotyczy to jednak okresu od ósmego dnia obowiązywania zwolnienia  lekarskiego). Jeśli pracownik po wykorzystaniu okresu zasiłkowego, nadal nie jest zdolny pracować, może skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. W tym celu należy zgłosić się do lekarza orzecznika oddziału ZUS, który zadecyduje o przyznaniu zasiłku. Dotyczy to osób, które rokują późniejszą zdolność do pracy, a tym samym nie mogą ubiegać się o rentę. Pracodawca wypłaca zasiłek przez pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego, po przekroczeniu tego okresu, zasiłek pochodzi ze składek ZUS.

Comment ( 1 )

  1. / ReplyEla
    Witam, Moje pytanie dotyczy zasiłku chorobowego. W 2013 roku pobrałam zasiłek chorobowy za 68 bez sanatorium (92 z sanatorium) z możliwych 182 . Następnie powróciłam do pracy na okres 4 miesięcy. Po kolejnej kontroli stwierdzono że muszę mieć kolejny zabieg operacyjny (ten sam kod choroby co poprzednio) jak będzie się miał do tego zasiłek chorobowy? wypłącany będzie prze 30 dni przez zakład pracy a potem ZUs ale teraz tylko tyle ile pozostało niewykorzystanych do 182 dni? i później zostanę wezwana na komisję w celu stwierdzenia czy należy mi się świadzczenie rehabilitacyjne? i czy jadąc na tą kontrolę muszę zdobyć dokumenty do złożenia w celu otrzymania świadczeń rehabilitacyjnych? Dziękuje

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>