Jak zlikwidować firmę krok po kroku

Jak zlikwidować firmę krok po krokuMarzenia o własnej firmie i czerpanym z niej dochodzie nie zawsze się spełniają. Wielokrotnie firma przynosi straty, doprowadzając do bankructwa. Jak zlikwidować działalność, by uniknąć problemów?

Pierwszym krokiem do jej zamknięcia jest wyrejestrowanie firmy z ewidencji. W tym celu należy złożyć dokument CEIDG-1, który można osobiście zanieść do urzędu miasta lub gminy, wysłać pocztą z podpisem notariusza potwierdzającym jego wiarygodność, bądź też wysłać internetowo poprzez stronę www.ceidg.gov.pl. Ostatnia opcja możliwa jest dla osób, które posiadają podpis elektroniczny albo profil zaufany. Wypisując firmę ze spisu CEIDG, automatycznie informujemy o zamknięciu działalności urząd skarbowy i pozbywamy się numeru REGON.

Następnie musimy złożyć w ZUS-ie dokument ZUS ZWUA, który doprowadza do wykreślenia z listy ubezpieczonych. Podatnicy VAT muszą stworzyć remanent likwidacyjny, w którym określą sytuację finansową firmy zgodnie z ustalonymi wytycznymi.

Także podatek dochodowy nakłada obowiązek spisu składników majątku firmy, w którym zawiera się nazwy tychże składników, ich ceny, daty zakupu itp. Po złożeniu papierów rozliczających przedsiębiorcę ze środków materialnych, przechodzą one w jego prywatną własność. Jeszcze jeden, podobny spis, ale pozbawiony wykazu środków trwałych jest potrzebny do zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podliczając w niej całościowy dochód, trzeba obliczyć kwotę podatku, która zostanie zapłacona w określonym terminie.

Przy zamknięciu działalności niezbędne jest także zamknięcie kasy fiskalnej, które musi odbyć się przy asyście pracownika urzędu skarbowego. Dokumenty związane z firmą trzeba przechowywać przez 5 lat od momentu jej zamknięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>