Formularze używane do rozliczania PIT

Formularze PITCoroczne zeznanie podatkowe to obowiązek każdego obywatela Polski, który uzyskał jakikolwiek dochód. W rozliczeniu należy umieścić koszty uzyskania przychodu po właściwym wyliczeniu należnych składek. Nadpłata oznacza zwrot podatku, natomiast niedopłata, konieczność uregulowania tej kwoty w Urzędzie Skarbowym.

Deklarację podatkową składa się przy użyciu określonych formularzy PIT. Osoby fizyczne z urzędem skarbowym rozliczyć się mogą używając PIT 28, 36 lub 37, w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Natomiast pracodawca zobowiązany jest przekazać informacje o wielkości wszelkich stawek na formularzu PIT-11 płatnikowi oraz właściwemu US do końca lutego.

PIT-11 można dostarczyć osobiście, listem poleconym lub listem elektronicznym (konieczny jest zweryfikowany podpis elektroniczny). Podstawą do wystawienia tego formularza są przychody: m.in. ze stosunku pracy, z zasiłków społecznych, z umów o dzieło/zlecenie, z praw autorskich i pokrewnych, z wykonywania działalności osobistej (artyści, sportowcy, dziennikarze), z wykonywania działalności arbitrażowej, z pełnienia funkcji społecznych lub administracyjnych, z kontraktów menedżerskich, ze stypendiów.

Deklaracja PIT-28 skierowana jest do podatników, którzy rozliczają się w oparciu o zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, czyli mają własną pozarolniczą działalność gospodarczą (również w postaci spółek cywilnych i jawnych) lub uzyskali przychody w wyniku najmu lub dzierżawy. PIT-28 należy założyć do końca stycznia. Za pomocą tego formularza można rozliczyć składki na ZUS i ubezpieczania zdrowotne, ulgi i odliczenia (oprócz ulgi parorodzinnej) oraz przekazać 1% podatku na cele dobroczynne.

Podatnicy rozliczają się z fiskusem, wypełniając również PIT-36. Dochody pochodzić mogą z najmu, dzierżawy, z pracy za granicą, z nabycia nieruchomości, z innych źródeł. Rozliczenia można dokonać wspólnie, ale tylko wówczas, gdy jedno z małżonków spełnia któryś z wymogów, czyli prowadziło pozarolniczą działalność gospodarczą lub określone działy produkcji rolniczej, korzystało z tzw. kredytu podatkowego, sporządziło remanent likwidacyjny. PIT-36 składa się do 2 maja.

Również do 2 maja składa się PIT-37. Formularz dotyczy osób uzyskujących wynagrodzenie na zasadzie stosunku pracy, emerytury lub renty, członkowska w spółdzielniach rolniczych, zasiłków pieniężnych, stypendiów, umów zlecenie (dzieło), kontraktów menedżerskich, praw autorskich, świadczeń z Funduszu Pracy. Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli oboje spełniają warunki. W innym wypadku rozlicznie roczne musi być przedłożone w formie PIT-36.

Comment ( 1 )

  1. / Replypiter griffin
    ale to chyba dotyczy 2012 a nie 2013 ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>