Fiskus poluje na samotnych rodziców

Fiskus poluje na samotnych rodzicówRozpoczyna się kontrola samotnych rodziców, którzy obniżyli sobie podatek. US zamierza sprawdzić czy wystąpiły jakieś nadużycia ze strony rodziców wychowujących dzieci w nieformalnych związkach.

W rocznych zeznaniach PIT rodzice samotnie wychowujący dzieci mają prawo do obniżenia opłacanej stawki podatku. Urząd Skarbowy rozpoczyna „polowanie” na te osoby, które mimo że żyją w nieformalnych związkach, rozliczają się jako samotne. Takim kontrolom nie należy się dziwić, ponieważ stanowią one normalną procedurę powtarzaną każdego roku.

Od 1 stycznia przyszłego roku natomiast nie będą mogli z preferencyjnego rozliczania korzystać konkubenci.

Fiskus szuka takich sytuacji, w których dwoje ludzi żyje bez formalnego związku, ale wspólnie wychowują dziecko, choć rozliczają się jakby dziecko było wychowywane przez osobę samotną. Jeżeli urzędnicy wykryją taką nieprawidłowość, bezprawnie rozliczający się rodzic będzie musiał skorygować swoją deklarację. W niektórych przypadkach może to oznaczać konieczność zapłacenia zaległego podatku. Niestety do tego mogą zostać doliczone również odsetki.

Osoby, które dokonały na tym tle jakichś szczególnych nadużyć i spowodowały większą stratę, w skrajnych przypadkach mogą także zostać obciążone karą grzywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>