Estoński CIT

MattZ90/bigstockphoto.com

W przyszłym roku w życie wejdzie tzw. estoński CIT. Zyskają na tym przedsiębiorcy, którzy będą inwestować w rozwój swojej działalności.

Jest to sposób opodatkowania, którego celem jest zachęcenie firm do inwestowania, minimalizując przy tym niezbędne formalności. W efekcie zwiększyć się ma innowacyjność, szybkość rozwoju przedsiębiorstw, a także polepszyć ich produktywność i płynność finansowa. Na czy dokładnie polega estoński CIT?

Przedsiębiorca nie będzie płacić podatku tak długo, jak zysk pozostanie w firmie. Wiąże się to również z brakiem rachunkowości podatkowej, deklaracji i zmniejsza obowiązki administracyjne. Podatnik nie będzie tym samym musiał ustalać co jest jego podatkowym kosztem uzyskania przychodu, obliczać odpisów amortyzacyjnych, stosować podatku minimalnego, a także zajmować się optymalizacją podatkową.

Kiedy rozwiązanie to wejdzie w życie, firmy nie będą musiały płacić podatku w zaliczkach miesięcznych lub kwartalnych, ani rozliczać się w ujęciu rocznym. Podatek będzie bowiem płacony dopiero w momencie, kiedy zysk zostanie wypłacony.

Z rozwiązania tego skorzystać będą mogły:

  • małe i średnie spółki kapitałowe (akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością), jeśli ich przychody nie będę wyższe niż 50 mln zł, czyli według danych Ministerstwa będzie to 97% wszystkich spółek kapitałowych,
  • spółki, w których udziałowcami są wyłącznie osoby fizyczne; takich podmiotów na rynku funkcjonuje ok. 200 000.

Dodatkowymi kryteriami, które trzeba będzie spełnić, aby móc skorzystać z estońskiego PITU będą:

  • brak udziału w innych spółkach,
  • zatrudnienie co najmniej 3 osób poza udziałowcami,
  • osiąganie przychodów pasywnych, które nie przewyższają przychodów z działalności operacyjnej,
  • wykazanie nakładów inwestycyjnych.

Powyższe kryteria należy spełnić jednocześnie.

Przedsiębiorca może skorzystać z pełnego opodatkowania wyłącznie dystrybuowanych przez spółkę dochodów, albo ze specjalnego funduszu inwestycyjnego. Estoński system opodatkowania podatnik będzie mógł stosować przez 4 lata, z możliwością przedłużenia na kolejne 4. Przedłużenie będzie możliwe, gdy w ostatnim, czwartym roku korzystania przedsiębiorca nadal będzie spełniał wymagane kryteria.

W ujęciu ogólnym wprowadzenie estońskiego CITU ma znacznie przyspieszyć wzrost gospodarczy. Poprawi to także zdolność kredytową firm, co ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców, którzy do tej pory mieli problem z pozyskaniem finansowania na nowe inwestycje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>