Estoński CIT – mniej ograniczeń

MattZ90/bigstockphoto.com

Z przygotowanego projektu nowelizującego ustawę o CIT wynika, iż od 2022 roku zostanie zniesiony limit 100 mln zł przychodu, co oznacza, że ryczałt od wypracowanych dochodów, tzw. CIT estoński, będzie dostępny nie tylko dla każdej ze spółek kapitałowych, ale także komandytowo-akcyjnych i komandytowych. Ponadto Ministerstwo Finansów zapowiedziało odejście od obowiązku ponoszenia wyznaczonych nakładów inwestycyjnych. Co te zmiany oznaczają w praktyce dla przedsiębiorców?

Do tej pory kluczowym warunkiem, który umożliwiał skorzystanie z tego rodzaju rozliczenia, była wielkość inwestycji danej firmy. Od nowego roku będzie miała ona jedynie znaczenie w przypadku większych graczy, z pominięciem spółek rozpoczynających swoją działalność, którzy ponoszą spore nakłady finansowe. W momencie zwiększenia inwestycji o minimum 50 proc. w okresie dwóch lat lub 110 proc. w czasie czterech lat nabędą prawo do skorzystania z niższej stawki opodatkowania. Oznacza to obniżenie o 5 pkt. proc., tj. odpowiednio do stawki 25 proc. i 20 proc.

Ryczałt – jakie niesie ograniczenia?

Każda wprowadzana nowelizacja niesie ze sobą pewnie ograniczenia, m.in. kto i na jakich warunkach może z niej skorzystać. Nie inaczej jest i  w tym przypadku. Od początku 2022 roku po rozliczenie według estońskiego CIT będą mogły sięgnąć spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne oraz kapitałowe m.in. w sytuacji, gdy:

  • udziałowcami przedsiębiorstwa będę jedynie osoby fizyczne, zaś sama spółka nie będzie oparta na wielopoziomowej strukturze;
  • realna działalność firmy będzie miała miejsce na terenie Polski, tzn. większość wypracowanego przychodu winna być osiągana z prowadzonej działalności operacyjnej;
  • spółka zatrudni odpowiednią, minimalną liczbę pracowników, którą określa ustawa – zwyczajowo jest to trzech pracowników.

Wprowadzenie estońskiego CIT do polskiego systemu opodatkowania miało miejsce na początku 2021 roku  i  zakładało, że zapłata podatku nastąpi zasadniczo dopiero w momencie uzyskania wypłaty zysków. Ustawa w obecnym kształcie takie rozwiązanie przewiduje jedynie dla spółek akcyjnych oraz z ograniczoną odpowiedzialnością przy spełnieniu kryterium m.in. dopuszczalnego limitu przychodu. W związku z ograniczeniami i restrykcjami tego systemu rozliczania podatku dochodowego, w czasie pierwszego roku obwiązywania przepisów na skorzystanie z niego zdecydowało się jedynie 337 firm. Wprowadzane zmiany mają na celu sprawienie, aby system estoński mógł być wybrany przez większą rzeszę podatników, a także, by łatwiej można było w tym systemie pozostać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>