E-zwolnienia lekarskie coraz bliżej

E-zwolnienia lekarskie coraz bliżejRada Ministrów zaakceptowała projekt nowelizacji ustawy dotyczący zwolnień lekarskich. Ma to usprawnić przepływ informacji między lekarzem a pracodawcą oraz uniemożliwić wystawianie fałszywych zwolnień lekarskich. Elektroniczne zwolnienia oznaczają uproszczenie obsługi zaświadczeń lekarskich, których nie trzeba będzie przesyłać tradycyjną metodą do ZUS. Nie będzie też obowiązku przechowywania kopii przez trzy lata. A samo wypełnianie druku zostanie zastąpione gotowym szablonem z programu komputerowego, którego wypełnienie potrwa kilka sekund.

Głównym celem nowelizacji przepisów jest lepsze kontrolowanie osób korzystających ze zwolnień lekarskich, zwłaszcza tych krótkoterminowych. Nowe e-zwolnienia od razu trafią do ZUS, a więc będzie wiadomo, jak często dany chory z nich korzysta, i z jakiego powodu. Poza tym elektroniczne L4 pozwoli na znaczne skrócenie czasu w przypadku wniosków komorniczych, ponieważ dokumentacja będzie na bieżąco aktualizowana. Tym samym obsługa komornicza nie będzie generować już takich kosztów.

Każdy lekarz będzie miał wgląd do informacji o przebytych chorobach pacjenta i wystawianych mu do tej pory zaświadczeniach. Dane z profilu znacząco utrudnią symulowanie choroby oraz częste zmiany lekarzy w celu wyłudzenia zwolnienia. Zamiast charakterystycznych druków pacjent otrzymywać będzie wydruk e-zwolnienia wraz z pieczątką i podpisem lekarza. Taki dokument wystawiony będzie tylko na prośbę pacjenta. W przypadku braku dostępu do Internetu, lekarz będzie mógł wystawić zaświadczenie, drukując odpowiedni blankiet ze swojego profilu.

Każdy płatnik składek, zatrudniający więcej niż pięć osób, będzie musiał posiadać profil informacyjny w systemie teleinformatycznym, udostępnionym przez ZUS. Za jego pomocą pracodawca od razu dowie się o wystawieniu e-zwolnienia dla swojego pracownika. Nowelizacja ustawy ma objąć także kwestie wysokości zasiłku, w tym zasiłku opiekuńczego. Szczegóły rewolucji ze zwolnieniami lekarskimi nadal są przedmiotem dyskusji. Zmiany mają zostać wprowadzone już za kilkanaście miesięcy. Nowy system ma bowiem wejść w życie już 1 stycznia 2015 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>