Ujednolicona deklaracja VAT w krajach Unii Europejskiej

Jednolite deklaracje podatkowe w UECoraz silniejsza integracja europejskich gospodarek często wymaga wprowadzenia jednolitych rozwiązań podatkowych na terenie całej Unii Europejskiej. Tak też jest w przypadku podatku VAT. Nowy projekt Komisji Europejskiej zakłada wprowadzenie jednolitej deklaracji podatkowej przez wszystkie kraje członkowskie. W treści deklaracji, firmy z terenu całej Unii Europejskiej zgłaszałyby, te same informacje. Zdaniem komisji, takie rozwiązanie ma na celu uproszczenie prawa oraz ma także zapobiegać nadużyciom.

Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca nowych, standardowych deklaracji VAT została przedstawiona 23 października 2013 roku. Chęć wprowadzenia jednolitej deklaracji argumentowana była zmniejszeniem kosztów prowadzenia przedsiębiorstw poprzez zmniejszenie biurokracji. Rozwiązanie takie miałoby się przyczynić do zaoszczędzenia 15 mld euro rocznie. Takie rozwiązanie zwiększyłoby przejrzystość przepisów prawnych, a także usprawniło funkcjonowanie administracji państwowej odpowiedzialnej za zbieranie podatków.

Komisarz ds. podatków Algirdas Šemeta zapewnia, że standaryzacja deklaracji VAT korzystnie wpłynie na sytuację przedsiębiorców, którzy korzystając z uproszczonych procedur zmniejszą koszty prowadzenia firmy, w wyniku czego zapewniony zostanie impuls potrzebny do stymulowania przedsiębiorczości. Ponadto, komisarz stwierdził również, że wniosek zawierający projekt ujednolicenia deklaracji jest kolejnym krokiem w europejskiej integracji, który upłynni swobodny przepływ kapitału pomiędzy krajami członkowskimi.

Obecnie, dane wskazują, że obywatele państw Unii Europejskiej składają łącznie 150 mln deklaracji podatku VAT. W każdym kraju członkowskim panują jednak odmiennie przepisy prawne regulujące ich wygląd oraz zakres informacji koniecznych do jej złożenia. Również terminy składania sprawozdań ulegają zmianom. W przypadku międzynarodowych firm, taki stan rzeczy wiąże się ze znacznym zwiększeniem kosztów, które trzeba ponieść, aby poprawnie i terminowo złożyć deklaracje. Ujednolicenie ich miałoby polegać głównie na uproszczeniu formularza, poprzez usunięcie niepotrzebnych zapytań.

Projekt złożony przez komisję zawiera zapisy mówiące o propozycji wprowadzenia jedynie pięciu obowiązkowych rubryk, które miałby wypełnić podatnik. Kraje członkowskie natomiast miałyby możliwość złożenia wniosku o zwiększenie ich ilości. Liczba ta jednak nie powinna przekroczyć 26 rubryk z zapytaniami. Obecnie, deklaracje podatku VAT w większości krajów Unii Europejskiej są znacznie bardziej skomplikowane, a procedury ich składania czasochłonne. Ujednolicona deklaracja VAT w zamyśle miałaby być obowiązkowo wypełniana co miesiąc. Wyjątkiem byłyby mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające maksymalnie 10 pracowników i z szacowanym obrotem do 2 mln euro. Nowe deklaracje składałyby one kwartalnie. Roczny obowiązek składania deklaracji obowiązujący w niektórych z państw członkowskich Unii Europejskiej zostałby zniesiony. Warto również wspomnieć o tym, że projekt Komisji Europejskiej zakłada możliwość składania ustandaryzowanej deklaracji drogą elektroniczną.

Biorąc pod uwagę znaczenie podatku VAT w budżecie państw członkowskich UE, wprowadzenie nowej, ujednoliconej deklaracji wydaje się dobrym pomysłem, który z pewnością znajdzie poparcie w Parlamencie Europejskim, a także w parlamentach poszczególnych krajów. Uchroni to budżety przed nadużyciami ze strony zwrotów podatku VAT, a także zmniejszy biurokrację, co pozytywnie wpłynie na rozwój przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>