Deklaracja VAT-7

Deklaracje VAT-7Rozliczenie podatkowe to element działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć do Urzędu Skarbowego określony formularze we właściwym terminie, potwierdzający prawidłowość funkcjonowania jego firmy. W przypadku podatku VAT istnieje kilka deklaracji w zależności od rodzaju działalności.

Najczęściej podatnicy wypełniają druk VAT-7. Jest to miesięczny sposób rozliczenia się z fiskusem. Kwartalnie składane są deklaracje VAT-7K. Występuje jednak dużo więcej formularzy dotyczących podatku VAT: VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11 oraz VAT-12.

Obowiązkowo VAT-7 należy dostarczyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej 25 każdego miesiąca. Dotyczy to małych podatników, którzy wybrali taki sposób dobrowolnie. Inna możliwość, czyli rozliczane się kwartalnie poprzez deklaracje VAT-7K, określana jest mianem metody kasowej. W tym wypadku termin dostarczenia dokumentów również wyznaczono na 25 danego miesiąca, co kwartał.

Przedsiębiorców określa się małymi podatnikami wówczas, kiedy prowadzą niskodochodową działalność. Uściślając, w poprzednim roku podatkowym ich całkowity dochód nie przekroczył wartości równej 800 000 euro. Mali podatnicy to także firmy maklerskie, których prowizja w ciągu roku nie osiągnęła równowartości 30 000 euro

Najnowsza wersja deklaracji VAT-7 dla podatku od towarów i usług, umożliwiająca comiesięczne rozliczenia się przez zarejestrowanych podatników VAT, obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku. Podczas wypełniania należy pamiętać, że wielkość podatku umieszcza się w części C formularza, a w pozycji 32 wykazuje się wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Istnieje możliwość dokonania korekty poprzednio dostarczonej deklaracji. Trzeba na nowo wypełnić druk i dołączyć oświadczenie o przyczynach błędu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>