Darowizna a podatki

Otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem opodatkowania go z tytułu podatku od spadków i darowizn. Jednak Ministerstwo Finansów pozwoliło na kilka wyjątków w tym zakresie. Jak zatem wygląda kwestia opodatkowania darowizny w Polsce?

Kto podlega podatkowi od darowizny?

Każda osoba fizyczna, która otrzymała darowiznę, pod warunkiem, że wartość danej nieruchomości, rzeczy przekracza kwotę wolną od podatku.

W jakich przypadkach nie trzeba składać zeznania podatkowego?

Kiedy wartość rynkowa darowizny nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku bądź gdy umowę darowizny zawarto w formie aktu notarialnego.

Zwolnienia od opodatkowania darowizny

Opodatkowania darowizny mogą uniknąć te osoby, których darowizna w postaci nabycia praw majątkowych lub rzeczy nie przekroczyła kwoty:

  • 9.637 zł. (dotyczy I grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny w postaci małżonków; wstępnych: rodziców, dziadków, pradziadków; zstępnych: dzieci, wnuków, prawnuków; pasierba, macochy, ojczyma, rodzeństwa, synowej, zięcia, teściów)
  • 7.276 zł. (dotyczy II grupy podatkowej, czyli zstępnych rodzeństwa: np. dzieci siostry czy wnuków brata; rodzeństwa rodziców; zstępnych i małżonków pasierba; małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków rodzeństwa i rodzeństwa małżonków)
  • 4.902 zł. (dotyczy III grupy podatkowej, czyli pozostałych nabywców)

Przy nabyciu rzeczy albo praw majątkowych w drodze darowizny przez którąś osobę z I grupy podatkowej obdarowany członek rodziny może skorzystać z całkowitego zwolnienia opodatkowania darowizny. Warunkami, które muszą wówczas zostać spełnione są:

  • nabyte na drodze darowizny rzeczy lub prawa majątkowe należy zgłosić do US (formularz SD-Z2) w ciągu najbliższych 6 miesięcy
  • jeśli darowizna dotyczy środków pieniężnych, należy udokumentować otrzymaną kwotę w postaci rachunku bankowego lub przekazu pocztowego

Jeśli darowizna została nabyta w formie aktu notarialnego, to nie podlega ona obowiązkowi zgłoszenia.

Kiedy należy zapłacić podatek od darowizny?

Termin płatności podatku od darowizny wynosi 14 dni od daty, w której doręczono podatnikowi decyzję określającą wysokość podatku.

Ile wynosi podatek od darowizny?

Nabycie praw majątkowych lub własności rzeczy w drodze darowizny bądź polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu wynoszącemu 20 % w przypadku, gdy obowiązek podatkowy względem danego podatnika nastąpił wskutek powołania go przed organem podatkowym albo organem kontroli skarbowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>