Zadłużenie kredytowe Polaków

spłata kredytu

Według danych BIK niemal połowa dorosłych Polaków (ok. 15 mln osób na 31,5 mln) spłaca jakiś kredyt. W tej liczbie większość stanowią kobiety – ok. 51,5 proc. (7,78 mln osób). Łączna kwota do spłaty to 584,2 mld zł.

Jeśli chodzi o aktywność kredytową w poszczególnych województwach, najwięcej kredytów w stosunku do liczby ludności jest w województwach lubuskim i wielkopolskim (po 53 proc.) oraz w dolnośląskim (52 proc.). Najmniej natomiast jest w województwie podlaskim (39 proc.) i świętokrzyskim (40 proc.). Najczęściej kredyty zaciągają osoby między 35. a 44. rokiem życia.

Terminowość spłat

Problem z terminowym spłacaniem kredytów ma ok. 8 proc. kredytobiorców. Mają oni opóźnienie większe niż 90 dni, co stanowi przeciętnie 6 proc. kwoty do spłaty. Przy tym sytuacja wygląda najgorzej w grupie wiekowej do 24. roku życia. Najbardziej solidnymi płatnikami są mieszkańcy województwa podkarpackiego – jedynie 6 proc. kredytobiorców znacznie zalega z płatnościami. Natomiast najgorzej jest w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i śląskim – tam po 10 proc. kredytobiorców ma problem ze spłacaniem zobowiązań na czas.

Struktura kredytów

Gdy analizujemy poszczególne rodzaje kredytów, najpopularniejsze są te konsumpcyjne – 13,19 mln kredytobiorców. Tutaj też najwięcej jest opóźnień powyżej 90 dni – ok. 11,5 proc. Natomiast nie są one najwyżej w zestawieniu pod względem wartości. Łączne zadłużenie Polaków w tej kategorii wynosi 152,11 mld zł, podczas gdy średnia wartość pojedynczego kredytu to ok. 11,5 tys. zł. Najwięcej takich kredytów jest w województwie śląskim (14 proc.), a najmniej w podlaskim (92 proc.).

Największą wartość mają kredyty mieszkaniowe – 408,21 mld zł. Tutaj też średnia kwota zadłużenia jest najwyższa – ok. 177,6 tys. zł. Obecnie Polacy mają 2,29 mln takich kredytów do spłaty. W tej grupie jest najmniej opóźnień – niecałe 1,5 proc. Najwięcej kredytów mieszkaniowych jest w województwie mazowieckim – 18 proc. wszystkich spłacanych kredytów mieszkaniowych, natomiast najmniej jest w województwach opolskim, podlaskim i świętokrzyskim – po 2 proc. wszystkich kredytów.

Trochę ponad 6 mln Polaków posiada karty kredytowe. Łączna kwota do spłaty w tej kategorii to ok. 13,5 mld zł, a średnia kwota zadłużenia wynosi 2,21 tys. zł. Podobna liczba osób ma linię kredytową w koncie – na średnią kwotę 1,73 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>