Urzędy skarbowe będą miały więcej uprawnień

MattZ90/bigstockphoto.com

Na mocy nowelizacji ustawy o KAS skarbówki zyskają wkrótce więcej uprawnień. Łatwiej będą mogły m.in. uzyskać dostęp do kont bankowych.

Nowelizacja wprowadzi nowe przepisy

Zgodnie z nowymi przepisami (art. 49a i art. 49b ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej) wynikającymi z przyjętej przez Sejm w nowelizacji ustawy o KAS już wkrótce banki i inne instytucje finansowe (np. zakład ubezpieczeń) nie będą mogły odmówić naczelnikom urzędów skarbowych informacji dotyczących kont podatników.  Przyznaje ona urzędnikom skarbówek bezprecedensowe, zupełnie nowe uprawnienia, dzięki którym będą mogli sprawniej przeprowadzać kontrole rozliczeń podatników.

Nowe prawo będzie również dotyczyło (w szerszym niż obecnie zakresie)  szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Naczelnicy urzędów skarbowych i szef KAS będą mogli uzyskać informacje o posiadaczach rachunków bankowych i ich pełnomocników. Działania te mają służyć czynnościom analitycznym w celu identyfikacji działań mogących funkcjonować w szarej strefie. W szczególności chodzi o wykrycie sytuacji, gdy ktoś nieposiadający zarejestrowanej działalności gospodarczej, w rzeczywistości ją wykonuje i w związku z tym korzysta z rachunku bankowego. Zgodnie z komunikatem biura prasowego KAS przed wszczęciem kontroli czy postępowania istnieje tylko jedna możliwość identyfikacji podmiotu uzyskującego dochody, które powinny podlegać opodatkowaniu – ustalenie właściciela rachunku bankowego, na który wpływają środki z transakcji. Stąd wziął się pomysł na nowe regulacje.

Z punktu widzenia tajemnicy bankowej najistotniejsze będą informacje przekazywane KAS w celach prewencyjnych, poza postępowaniami podatkowymi i kontrolami, co przybliża pozycję KAS do służb specjalnych takich jak CBA czy ABW.

Nowe uprawnienia bez biurokracji

Nowelizacja obejmie również obowiązujący już dziś art. 49 ustawy o KAS, na mocy której instytucje finansowe będą zobligowane do przekazania na pisemne żądanie naczelnika urzędu celno-skarbowego, naczelnika urzędu skarbowego (w związku z kontrolą podatkową lub postępowaniem podatkowym) oraz szefa KAS (w toku postępowania podatkowego) informacji dotyczących wskazanego podatnika.

Dostęp naczelników do informacji stanie się więc prostszy, uzyskają też dostęp do większej ilości informacji (np. historii transakcji na danym rachunku bankowym).

Po wejściu w życie nowelizacji naczelnik US będzie mógł od razu zasięgnąć informacji o kontach bankowych, bez uprzedzania o tym podatnika (tak jak to było dotychczas). Nie będzie również obowiązku respektowania przez skarbówkę zasady szczególnego zaufania pomiędzy instytucjami finansowymi a ich klientami. Naczelnicy US będą również mogli uzyskać informacje o rachunkach osób, które nie są stroną kontroli lub postępowania, lecz są współposiadaczami lub pełnomocnikami takiego rachunku.

Będą kary

Jeśli instytucje finansowe odmówią przekazania informacji lub przekażą je w ograniczonym zakresie, mogą zostać ukarane grzywną nawet do 10 tys. zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>