Ulgi podatkowe za 2015

Zeznanie podatkowe

Jeśli zależy nam na odliczeniu ulg w deklaracji PIT za 2015 rok, składanej w 2016 r., to trzeba pamiętać o zmianach, które zaszły w kwestii odliczeń. Warto tu wspomnieć o tym, że następuje stopniowa likwidacja ulgi za internet – mogą z niej skorzystać jedynie te osoby, które po raz pierwszy wpisują je w rozliczenie podatkowe za poprzedni rok. Pozostałe istotne różnice w porównaniu z poprzednimi latami to zmiany w uldze na dzieci i likwidacja zwrotu podatku VAT za materiały budowlane.

Ulgi przysługujące nam za 2015 r. wraz z dokumentami, które służą do uwierzytelnienia danego odliczenia:

 • składki ZUS (RMUA od pracodawcy lub dowód opłacania składek);
 • internet – nie więcej niż 760 zł rocznie (dane płacącego z wysokością opłat);
 • zwrot należnych świadczeń (dane świadczącego wraz z wysokością świadczeń);
 • darowizny – krew i osocze (zaświadczenia od odpowiedniej jednostki medycznej);
 • darowizny na kościół – kult religijny (dowód wpłaty lub oświadczenie o jej przyjęciu);
 • IKZE (dane opłacającego wraz z kwotą, nazwą instytucji i rodzajem świadczenia);
 • rehabilitacja (w zależności od rodzaju ulgi: na samochód – umowa własności i potwierdzenie zlecenia i odbycia zabiegów rehabilitacyjnych, a jeśli jest to wymagane – zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności; przewodnik (obowiązkowe wskazanie osoby, która jest przewodnikiem); pies asystujący (odpowiedni certyfikat); leki, sprzęt rehabilitacyjny – dane klienta i sprzedawcy, udokumentowana wysokość płatności; niezbędne zabiegi rehabilitacyjne – dokumentacja medyczna wskazująca na konieczność przeprowadzenia danej terapii);
 • na pomoc domową (umowa aktywizacyjna i dowód opłacenia składek);
 • na szkolenie uczniów (decyzja z organu podatkowego);
 • budowlana (faktura);
 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościelnych osób prawnych (pokwitowanie odbioru darowizny);
 • prorodzinna/na dzieci (należy okazać akt urodzenia na wezwanie);
 • składki zdrowotne (RMUA pracodawcy lub dowód opłacania składek);
 • podatek z zagranicy – daje możliwość zmniejszenia należności podatkowych o różnicę wynikającą z wysokości składek podatkowych w Polsce i za granicą (zaświadczenie o wartości zapłaconego za granicą podatku);
 • odsetkowa (zaświadczenie z banku o opłaconych odsetkach i ich wartości);
 • strata (nie trzeba tego dokumentować, bo podstawą są tu deklaracje za poprzednie lata);
 • ulga z tytułu kosztów poniesionych na nowe technologie (zwrot do 50% wydatków poniesionych na zaawansowane rozwiązania technologiczne, w tym wiedzę, prawa autorskie itp., udokumentowanie poniesionych kosztów uwzględniająca wysokość poniesionych kosztów i dane kupującego);
 • 1% (jeśli wpłata dokonywana jest w ostatnich dniach rozliczeń – dowód nadania listu z rozliczeniem PIT).

Większość tych ulg rozliczana jest od podatku lub dochodu, rzadziej odlicza się je od przychodu. By uzyskać ulgę, warto sprawdzić szczegółowe warunki jej uzyskania. Jeśli jest to konieczne – należy również przedstawić odpowiednie dokumenty lub zgromadzić i przedstawić je do ewentualnej kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>