Ostatnie dni na rozliczenie PIT

Zeznanie podatkowe

Jeśli rozliczyłeś PIT za 2014 r., kolejne spotkanie z fiskusem czeka Cię dopiero za rok. Jeśli jednak należysz do tych, którzy obowiązek podatkowy zostawiają  na ostatnią chwilę, powinieneś się pospieszyć. Zostały Ci już tylko 2 dni na rozliczenie się z urzędem skarbowym.

Osoby fizyczne, uzyskujące dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach ogólnych (skala podatkowa), najmu, dzierżawy i tym podobnych umów, opodatkowanych na zasadach ogólnych, przychodów uzyskanych za granicą, osoby korzystające z kredytu podatkowego lub obniżające dochód o straty z lat ubiegłych, a także osoby uzyskujące przychody między innymi z tytułu wynagrodzeń za pracę lub innego stosunku pracy, rent, emerytur, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczeń społecznych, stypendiów oraz ze sprzedaży akcji i udziałów, mają obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego (PIT-36, PIT-37, PIT-38) za poprzedni rok podatkowy najpóźniej do 30 kwietnia bieżącego roku.

Podatnicy, którzy spóźnią się ze złożeniem deklaracji podatkowej, nie będą mogli skorzystać z odliczeń z tytułu ulg, ani ze wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem. Mogą zostać również obciążeni karą grzywny (niezłożenie rozliczenia w terminie traktowane jest jako wykroczenie, a w szczególnych przypadkach jako przestępstwo). Osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, mają zatem bardzo mało czasu. Z jakich możliwości szybkiego rozliczenia się z podatku mogą skorzystać?

Roczne rozliczenie podatku dochodowego może zostać złożone w wersji papierowej – osobiście, we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, albo w wersji elektronicznej. Decydując się na osobiste złożenie rozliczenia należy liczyć się z koniecznością stania w długich kolejkach. W celu umożliwienia rozliczenia się w terminie, w dniach 29 i 30 kwietnia, urzędy skarbowe w całej Polsce będą otwarte dłużej (godziny pracy poszczególnych urzędów podane są w siedzibach urzędów lub na ich stronach internetowych). W przypadku wysyłania rozliczenia pocztą, decyduje data stempla pocztowego. Warto tutaj pamiętać o nadaniu przesyłki ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (tzw. żółta zwrotka).

Coraz popularniejszą formą składania zeznań podatkowych jest wysyłanie deklaracji w formie elektronicznej, za pośrednictwem udostępnionego przez Ministerstwo Finansów systemu e-deklaracje. Złożenie zeznania możliwe jest poprzez skorzystanie z interaktywnych formularzy, udostępnionych na stronie www.e-deklaracje.pl lub ściągniętą i zainstalowaną na dysku aplikację e-deklaracje. Elektroniczne zeznanie podatkowe wysyłane jest wyłącznie w postaci pliku XML – nie jest możliwe wysłanie zeznania jako załącznika do tradycyjnego maila. Potwierdzeniem prawidłowo wypełnionego zeznania będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO), możliwe do pobrania dzięki numerowi generacyjnemu, przesłanemu na podany przez podatnika adres elektroniczny.

W ramach systemu e-deklaracje2 Ministerstwo Finansów uruchomiło od połowy marca 2015 roku usługę wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego (PFR), dla podatników rozliczających się przy użyciu formularza PIT-37 – indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dziecko. Jest to propozycja rozliczenia wstępnie (częściowo) wypełnionego przez administrację skarbową, pozwalająca na uniknięcie błędów związanych na przykład z przepisywaniem danych z informacji dostarczonych przez płatników (PIT-11, PIT-8C, PIT-R). Nie uwzględnia ona jednak dochodów uzyskanych z tytułu rent, emerytur i innych świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – odpowiednie dane należy dopisać samodzielnie.

Podobnie jak w przypadku wypełniania i wysyłania e-deklaracji, skorzystanie z PFR wymaga podania numeru NIP/PESEL (identyfikator osobowy), imienia i nazwiska, daty urodzenia, przychodu z roku poprzedzającego rozliczany rok podatkowy, a także przychodu z roku, za który rozliczany jest podatek (2014 rok). Zeznanie powinno być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym (BPE) lub danymi autoryzującymi, czyli kwotą przychodu za rok 2013. Potwierdzeniem poprawnie złożonego rozliczenia jest Urzędowe Potwierdzenie Odbioru.

Składanie deklaracji podatkowych przez Internet możliwe jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Poprawnie przesłane zeznanie (z uzyskanym potwierdzeniem) o północy 30 kwietnia będzie uznane za złożone w terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>