Centralna baza faktur VAT

Koncepcja wprowadzenia centralnej bazy faktur VAT w formie elektronicznej została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów w 2015 roku. Zakłada ona konieczność elektronicznego wystawiania faktur przez wszystkich podatników VAT. Faktury następnie trafiałyby do bazy, dzięki czemu organy podatkowe miałyby możliwość ich szybkiego sprawdzania, reagowania na ewentualne nieprawidłowości i ścigania wyłudzeń.

Chodziłoby tu nie tyle o zmniejszenie liczby kontroli podatkowych, ile o ułatwienie typowania podmiotów do kontroli. Rozwiązanie takie zostało zaproponowane przez Komisję Europejską już w 2010 roku i do tej pory wdrożone m. in. przez Portugalię. Czechy i Słowację.

Jak zapowiedział 15 czerwca minister finansów Paweł Szałamacha, wdrożenie centralnego rejestru faktur będzie zapewne możliwe dopiero w 2017 roku. Plany zakładają zmniejszenie luki w VAT z 26% do 15% w ciągu 2-3 lat. Informatyzacją służb skarbowych ma się zająć spółka celowa „Aplikacje krytyczne”. Prezesem spółki ma zostać Piotr Kociński, natomiast szefem rady nadzorczej wiceminister finansów Leszek Skiba. Kapitał początkowy spółki wynosi 20 mln zł. Spółka została powołana na podstawie ustawy przyjętej przez Sejm i podpisanej przez prezydenta w maju.

Jednak pojawiły się już wypowiedzi sceptyczne wobec centralnego rejestru faktur. Jego krytykiem jest np. prof. Witold Modzelewski, który wskazuje na zagrożenia związane z brakiem wiarygodnego wykazu podatników, takie jak możliwość zniszczenia konkurenta (wystarczy zarejestrować firmę o tej samej nazwie, a następnie w jej imieniu wystawiać fałszywe faktury i wprowadzać je do rejestru). Podkreśla również trudności związane z ogromną liczbą dokumentów (w tym błędnych i wymagających anulowania), a także konieczność wprowadzenia skomplikowanego systemu zabezpieczeń, by zapobiec wyciekowi informacji. Zdaniem profesora, aby skuteczniej pobierać VAT, należałoby najpierw usunąć z ustawy niektóre poprawki wprowadzone w ciągu ostatnich lat, które są wadliwe lub wręcz szkodliwe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>