Zapomniałeś rozliczyć PIT? Sprawdź, jak to naprawić

Zeznanie podatkowe

Z końcem kwietnia upłynął ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego za rok 2014. A ponieważ fiskus jest bardzo skrupulatny, jeśli chodzi o ściąganie należnych zaległości, każdy kto spóźnił się z wysłaniem formularza PIT, powinien mieć się na baczności, gdyż na zapominalskich czekają niemałe kary.

Najbardziej dotkliwa jest oczywiście kara finansowa. Grzywna za niedopełnienie obowiązku podatnika może wynieść od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności płacy minimalnej, która w 2015 roku wynosi 1750 zł brutto. Karą łagodniejszą może być nałożony przez urząd skarbowy mandat, którego maksymalna wysokość nie może przekraczać dwukrotności płacy minimalnej, a najczęściej wynosi kilkaset złotych.

Jak fiskus nalicza kary?

Jeśli natomiast podatnik w ogóle nie wysłał deklaracji, będzie narażony na poważniejsze konsekwencje, ponieważ zachowanie takie nosi już znamiona przestępstwa skarbowego i jako takie może zostać potraktowane. Grzywna w takim przypadku nie będzie naliczana kwotowo, ale w stawkach dziennych, a wysokość dziennej stawki oraz ich liczba ustalana jest przez sąd, jednak nie może być ona niższa niż 10 i wyższa niż 720. Natomiast wysokość stawki dziennej musi mieścić się w przedziale od 1/30 kwoty minimalnego wynagrodzenia do 400-krotności minimalnej stawki dziennej. W skrajnych przypadkach, jeśli w grę wchodzą wysokie dochody i tym samym wysokie kwoty podatku, od którego zapłaty podatnik się uchyla nie składając deklaracji, może wobec niego zostać orzeczona kara pozbawienia wolności.

Jak uniknąć grzywny?

Jednak dobór kary jest indywidualny i zależy m.in. od powodu, z jakiego nastąpiło opóźnienie w złożeniu deklaracji czy sytuacji materialnej podatnika. Należy jednak pamiętać, że złożenie PIT po terminie jest jak najbardziej możliwe i należy to zrobić jak najszybciej, a wtedy być może uda się całkowicie uniknąć kary. Może się tak stać jeśli podatnik niezwłocznie powiadomi urząd skarbowy o niewywiązaniu się z terminu złożenia deklaracji oraz złoży tzw. czynny żal, a także ureguluje należny podatek.

Czynny żal jest pismem, w którym podatnik powiadamia o popełnieniu czynu zabronionego, a jeśli przyczyniły się do tego osoby trzecie, musi je również w tym piśmie wskazać. Należy w nim ująć także wszystkie okoliczności popełnienia czynu zabronionego, wraz z dokładnym opisem zaistniałej sytuacji, w szczególności wskazując okoliczności, które spowodowały niewywiązanie się z podatkowego obowiązku. Jednak czynny żal nie będzie skuteczny, jeśli organ podatkowy zdążył już zweryfikować i udokumentować fakt popełnienia czynu zabronionego oraz jeśli został złożony po rozpoczęciu przez organ kontroli, która zmierza do ujawnienia popełnienia tego czynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>