Wspólne rozliczenie PIT – kiedy jest korzystne?

Rozliczenie PIT
fot. Andrey Popov/bigstockphoto.com

Koniec kwietnia to gorący okres dla wszystkich, którzy rozliczenie deklaracji podatkowej zostawili na ostatnią chwilę. Jak co roku każdy podatnik szuka różnych opcji, by odprowadzony podatek był możliwie najmniejszy. Najwięcej możliwości mają osoby pozostające w związku małżeńskim, gdyż mogą rozliczyć się oddzielnie bądź wspólnie, a w zależności od wyboru sposobu rozliczenia skorzystać z różnego rodzaju ulg, czy też podzielić należny podatek na dwoje.

Jest to swego rodzaju optymalizacja podatkowa, która pozwala wybrać najkorzystniejszą formę opodatkowania. Wybierając rozliczenie wspólne, pierwszym uproszczeniem będzie konieczność wypełnienia jednego formularza zamiast dwóch. Jednak forma taka ma największy sens w sytuacjach, gdy dochody małżonków są zróżnicowane. Wspólne rozliczenie powoduje bowiem zsumowanie dochodów obojga małżonków i podzielenia otrzymanej kwoty na 2. Jeśli więc jeden z małżonków zarabia tyle, że rozliczając się samodzielnie zapłaciłby wyższy podatek według stawki podatkowej, wtedy zabieg taki jest jak najbardziej korzystny, w takim wypadku dochód zostanie bowiem opodatkowany według niższej skali, aniżeli w przypadku rozliczenia dochodów oddzielnie.

Najlepiej obrazuje to przykład – najniższa stawka podatku wynosi 18% i dotyczy dochodów powyżej kwoty 85 528 zł. Jeśli jednak jeden z małżonków zarabiałby 171 956 zł, a drugi z małżonków nie zarabiałby wcale, to kwota ta zostanie miedzy nich rozdzielona po równo, tak jakby każdy zarabiał po 85 528 zł. Dochód w wysokości 171 956 zł opodatkowany byłby stawką 32%, a podatek wyniósłby w tym przypadku 42 207,98zł. Natomiast przy rozliczeniu z małżonkiem byłby on płacony dwa razy od kwoty 85 528 zł, która stanowi górną granicę stawki podatku 18%, danina wyniosłaby więc w sumie 29 678,04 zł. Na tym przykładzie widać, że maksymalna oszczędność, jaką można osiągnąć, rozliczając się z małżonkiem, może wynieść nawet 12 529,94 zł w ciągu jednego roku podatkowego. Jeśli suma dochodów małżonków nie przekroczy kwoty 85 528 zł, to wspólne rozliczenie będzie dla nich neutralne.

Aby rozliczenie małżonków było możliwe, muszą oni przez cały rok podatkowy pozostawać w ustroju wspólności majątkowej, która powstaje z dniem zawarcia związku małżeńskiego, chyba że małżonkowie stosunki majątkowe uregulują odmiennie na mocy umowy majątkowej, potocznie zwanej intercyzą. Zawarcie związku małżeńskiego w 2014 roku uprawnia więc do wspólnego rozliczenia dochodów osiągniętych w roku 2015, z których deklaracje będą składane w 2016 r. Jeśli oboje wyrażą wolę wspólnego rozliczenia należy to zaznaczyć w formularzu PIT.

Istnieje kilka wyłączeń z możliwości skorzystania ze wspólnego opodatkowania, a należą do nich sytuacje, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą oraz:

  • rozlicza się na podstawie podatku liniowego,
  • korzysta z ryczałtu ewidencjonowanego (z wyłączeniem dochodów uzyskiwanych z najmu prywatnego),
  • korzysta z karty podatkowej,
  • korzysta z podatku tonażowego.

Rozwód oczywiście przekreśla taką możliwość, jednak rozliczyć się wspólnie nadal mogą małżonkowie pozostający w separacji faktycznej. Ale pozostawanie w separacji prawnej, czyli stwierdzonej przez sąd również wyklucza taką formę rozliczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>