Ustawa o STIR i KAS

Yastremska/bigstockphoto.com

Skrót STIR można rozszyfrować jako „system teleinformatyczny izby rozliczeniowej”. System ten ma zostać powołany na mocy nowej ustawy, nad którą pracuje Sejm. Oprócz tego ustawa ma poszerzyć zakres kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa ma dać szefowi Krajowej Administracji Skarbowej możliwość zablokowania konta firmy, gdy tylko pojawi się podejrzenie, że doszło do wyłudzenia. Do oceny ryzyka, że do takiego przestępstwa doszło, ma służyć właśnie STIR, który oszacuje wspomniane ryzyko na podstawie algorytmów oszacowanych przez izbę rozliczeniową.

Procedura ma polegać na tym, że po stwierdzeniu możliwości, iż dany podmiot wyłudza podatek, szef KAS wystosowuje żądanie blokady rachunku do banku lub SKOK-u, wraz z odpowiednimi informacjami, takimi jak numer rachunku firmy, okres blokady i jej podstawę prawną. Musi przy tym zaznaczyć, że wierzytelności przedsiębiorcy nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego. Instytucja finansowa blokuje rachunek i przekazuje szefowi KAS informację o jego saldzie. Szef KAS musi także przekazać zawiadomienia do prokuratury oraz naczelnika urzędu skarbowego i celno-skarbowego. Co do zasady blokada trwa 72 godziny, lecz szef KAS może podjąć decyzję o jej wcześniejszym uchyleniu bądź przedłużeniu nawet do 3 miesięcy. Wymaga to odrębnego postanowienia.

Podatnik może wnioskować o wypłatę części środków z zablokowanego rachunku. Dotyczy to jedynie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (pod warunkiem przedstawienia listy płac i dokumentów z ZUS-u)., płacenia alimentów lub renty tytułem odszkodowania, a także uregulowania zaległości podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>