Niejasne przepisy dotyczące e-fakturProces informatyzacji urzędów skarbowych wymusił wprowadzenie korzystnych dla przedsiębiorców zmian. Od 1 stycznia 2011 roku mogą oni posługiwać się fakturami w formie elektronicznej, a nie jak to było konieczne – papierowej. Continue reading “Niejasne przepisy dotyczące e-faktur” »